Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

08.01.2014   •  11:50    •   Kategorija: Jaunumi

Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" grozījumos noteiktas labvēlīgākas normas pētniecībai, augstskolām, koledžām un zinātniskajām institūcijām, kā arī investīcijām.

Ar UIN apliekamajā ienākumā netiks ietverti: augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācību nodrošināšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros, ieskaitot minētajiem mērķiem piešķirtos valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā valsts budžeta transfertus); ieņēmumi, ko gūst augstskolas mākslinieciskās jaunrades darbības ietvaros publiski izpildīto un izstādīto (piemēram, izstādes, koncerti) darbu veidā; augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju ieņēmumi no neatkarīgu pētījumu veikšanas.

Nodokļa maksātājs par izdevumiem par pētniecības un attīstības darbiem, kuriem ir nodokļa maksātāja paša izstrādāta dokumentācija, varēs samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu, izdevumu summu reizinot ar koeficientu 3.