Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu

08.01.2014   •  11:42    •   Kategorija: Jaunumi

No 2014.gada 1.janvāra ir noteikts pienākums, izpildoties noteiktiem kritērijiem, maksāt valsts sociālā apdrošināšanas obligātās iemaksas un algas nodokli no kapitālsabiedrības valdes locekļu domājamā ienākuma, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram, ja:
1)    pirmstaksācijas gadā
-    kapitālsabiedrībai nebija neviena darba ņēmēja vai darba ņēmējiem, tai skaitā arī valdes locekļiem, mēneša darba samaksa ir bijusi mazāka par minimālo mēneša darba algu;
-    kapitālsabiedrības apgrozījums ir pārsniedzis normatīvajos aktos noteikto 12 minimālo mēneša darba algu apmēra reizinājumu ar koeficientu 3,3;
2)    taksācijas gadā
-    attiecīgajā taksācijas gada mēnesī, kapitālsabiedrībā nav bijis neviens darbinieks vai valdes loceklis, kurš gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā;
-    taksācijas gada mēnesī kapitālsabiedrībai ir apgrozījums (pamatdarbības ieņēmumi).
   
     Izpildoties minētajiem kritērijiem, tiek uzskatīts ka tajā mēnesī, kad kapitālsabiedrībai ir apgrozījums, kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis ar algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām apliekamu ienākumu minimālā mēneša darba algas apmērā.
Ja kāds no kritērijiem neizpildās, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un obligātās iemaksas no domājamā valdes locekļa ienākuma nav jāmaksā.

    Minētie nosacījumi nav piemērojami, ja kāds no kapitālsabiedrības valdes locekļiem, kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru, un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē..