Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Izmaiņas Mikrozņēmumu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 01.01.2014.

08.01.2014   •   11:55    •   Kategorija: Jaunumi

Normas, kas stājās spēkā 01.01.2014. 1. Mikrouzņēmumu nodokļa likums (likums) ir papildināts ar normu, kas ļauj mikrouzņēmumam nepiemērot mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) papildlikmi 20% apmērā, ja: darbinieku skaits ir lielāks par pieciem, bet salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu un pirmstaksācijas gadā salīdzinājumā ar gadu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, tas ir pieaudzis par 1 vai 2 darbiniekiem;  taksācijas gadā apgrozījums pārsniedz EUR 100 000, bet apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā gada apgrozījumu,...

2014.gada nodokļu likmes un atvieglojumi

08.01.2014   •   11:52    •   Kategorija: Jaunumi

No 01.01.2014.  Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 24 %. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme darbiniekam-10.50%, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas likme darba devējam-23,59%.  IIN maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 75 eiro mēnesī. IIN atvieglojumi par apgādībā esošu personu ir 165 eiro mēnesī. Tiek noteikta lielāka minimālā alga – 320 eiro mēnesī. Uzturlīdzekļu garantiju fonda maksājums par bērnu no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam   71,14 eiro par bērnu no septiņu līdz 18 gadu vecumam – 78,26...

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

08.01.2014   •   11:50    •   Kategorija: Jaunumi

Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" grozījumos noteiktas labvēlīgākas normas pētniecībai, augstskolām, koledžām un zinātniskajām institūcijām, kā arī investīcijām. Ar UIN apliekamajā ienākumā netiks ietverti: augstskolu un koledžu ieņēmumi, kas gūti kā samaksa par apmācību nodrošināšanu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un augstākās izglītības programmas ietvaros, ieskaitot minētajiem mērķiem piešķirtos valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā valsts budžeta transfertus); ieņēmumi, ko gūst augstskolas mākslinieciskās jaunrades...

Reprezentatīvs automobīlis

08.01.2014   •   11:47    •   Kategorija: Jaunumi

Precizēta reprezentatīva vieglā automobiļa definīcija, noteikts, ka automobilis ir uzskatāms par reprezentatīvo, ja tā vērtība pārsniedz 50 000 eiro (bez PVN).

Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos par kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu

08.01.2014   •   11:42    •   Kategorija: Jaunumi

No 2014.gada 1.janvāra ir noteikts pienākums, izpildoties noteiktiem kritērijiem, maksāt valsts sociālā apdrošināšanas obligātās iemaksas un algas nodokli no kapitālsabiedrības valdes locekļu domājamā ienākuma, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram, ja:1)    pirmstaksācijas gadā -    kapitālsabiedrībai nebija neviena darba ņēmēja vai darba ņēmējiem, tai skaitā arī valdes locekļiem, mēneša darba samaksa ir bijusi mazāka par minimālo mēneša darba algu; -    kapitālsabiedrības apgrozījums ir pārsniedzis...