Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā 2015.gadā

29.01.2015   •  16:01

 1. Vispārējā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no 2015.gada 1.janvāra ir 23 procenti.(2014.gada 24 procenti).

 2. Lai turpmāk novērstu nodokļu nevienlīdzība attiecībā uz personām, kas saņem pensiju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un personām, kas saņem vecuma pensiju atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikts, ka vispārējais neapliekamais minimums 75 euro apmērā tiks piemērots līdz laikam, kad vecuma pensijas saņēmējs būs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

 3. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādājamām personām piemēros arī par bērniem līdz 19 gadu vecumam, kas mācās un vasaras brīvlaikā saņem ar nodokli apliekamu ienākumu.  Jaunais atvieglojums ļaus vasaras brīvlaikā par bērnu (skolnieku - līdz 19 gadu vecumam), kas strādā, piemērot divus atvieglojumus (vecākiem - saglabāt atvieglojumu par apgādībā esošu personu (165 euro) un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā piemērot neapliekamo minimumu (75 euro)), radot papildu ienākumu ģimenes budžetā.

 4. Precizētas likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normas, uz kuru pamata nosaka kapitālsabiedrības valdes locekļa nosacīto ar algas nodokli apliekamo ienākumu. Turpmāk likumā būs noteikts pienākums, ka kapitālsabiedrībās, kurās neviens darbinieks vai valdes loceklis nesaņem algota darba ienākumus vismaz minimālas algas apmērā, bet kurās konkrētajā mēnesī ir apgrozījums vismaz pieckāršotas minimālās mēneša darba algas apmērā (2015.gadā 1800 euro), jāmaksā darbaspēka nodokļi par visiem valdes locekļiem no objekta, kas ir vismaz minimālās algas apmērā. Paredzēts, ka šī norma netiks piemērota kalendāra gadā, kurā kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (kurā tā ir uzsākusi darbību).

 5. Turpmāk darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 euro netiks ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiks aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 6. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” iekļauts regulējums attiecībā uz ienākuma noteikšanu no saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Paredzēts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksa no gūtā kapitāla pieauguma ienākuma tiek atlikta līdz kapitālsabiedrības daļu vai akciju atsavināšanas dienai.