Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa režīmā.

25.09.2015   •  16:15

Otrdien, 22. septembrī, valdībā tika izskatīti un atbalstīti Ministru kabineta (MK) noteikumi par nozarēm, kurās nepiemēro mikrouzņēmumu nodokļa režīmu. Kopumā uzskaitītas 37 nozares.

Noteikumos ir uzskaitītas 37 nozares, kurās:

- netiek ievērotas sabiedrības intereses sociālās drošības jomā, jo pastāv augsts nelaimes gadījumu risks un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekiem sociālo pakalpojumu klāsts pieejams mazākā apmērā nekā tiem darbiniekiem, par kuriem nodokļi tiek maksāti vispārējā režīmā;

- pastāv augsts risks, ka mikrouzņēmumu nodokļa režīmu izmanto nodokļu plānošanas nolūkā, t.sk., lai izvairītos no nodokļu nomaksas atbilstoši saimnieciskās darbības ietvaros veikto darījumu ekonomiskajai būtībai;

- jomā ir augsts ienākumu potenciāls un ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas un kvalifikācija;

- netiek ievērotas sabiedrības intereses godīgas konkurences jomā.

Mikrouzņēmumu nodokļa likumā ir paredzēts pārejas periods nozaru ierobežojuma piemērošanai. Ja mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ieguvis līdz 2015. gada 30. aprīlim un veic saimniecisko darbību nozarē, kurā nav tiesības piemērot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīmu, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu piemēro 2016., 2017. un 2018. gadā. Ja mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ieguvis no 2015. gada 1. maija līdz 2015. gada 31. decembrim un veic saimniecisko darbību nozarē, kurā nav tiesības piemērot mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja režīmu, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu piemēro tikai 2016. gadā.

Atbalstītais noteikumu projekts paredz, ka uzņēmums nav tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli un būt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, ja tas strādā mežizstrādē, tabakas izstrādājumu ražošanā, farmaceitisko preparātu ražošanā, metālu ražošanā, kā arī būvniecībā, arhitektūrā un vairumtirdzniecībā.

Valdībā vienojās par to, ka Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai jāturpina diskusijas ar nozaru asociācijām saistībā ar MK pieņemtajiem noteikumiem.