Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Izmaiņas MU un VSAOI mikrouzņēmumu darbiniekiem

25.09.2015   •  16:06

Otrdien, 22. septembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatītas un atbalstītas izmaiņas mirkouzņēmumu nodokļa likumā. Saskaņā ar grozījumiem likumā par valsts sociālo apdrošināšanu tās paredz pakāpeniski ieviest minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) gan mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbiniekiem, gan darba ņēmējiem, kuri strādā pie darba devējiem, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā.

Likumprojekts paredz, ja 2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kuri noteic, ka par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju darbiniekiem  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jāveic no minimālā obligātā sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta, ar 2017. gada 1. janvāri:

- sašaurināt mikrouzņēmumu nodokļa tvērumu, izslēdzot no tā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nosakot, ka mikrouzņēmumu nodoklis ietver uzņēmumu ienākuma nodokli un iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), t.sk., IIN daļu par darbinieku (arī īpašnieku), kā arī uzņēmējdarbības riska nodevu;

-  rakstveidā informēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku, ka darba devējs par to maksās mikrouzņēmumu nodokli, kas ietver IIN daļu par darbinieku, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas tiek veiktas atbilstoši likumā par valsts sociālo apdrošināšanu noteiktajam, kā arī informēt par mikrouzņēmuma darbinieka tiesībām brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai atbilstoši likumā par valsts sociālo apdrošināšanu noteiktajam;

-  mainīt mikrouzņēmumu nodokļa likmi:

•           mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 eiro - 5%;

•           mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000,00 eiro par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības pirmo, otro un trešo taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas - 5%, sākot ar saimnieciskās darbības ceturto taksācijas gadu kopš mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas, mikrouzņēmumu nodokļa likme ir 8%;

-  mainīt mikrouzņēmumu nodokļa sadali pa budžeta kontiem:

•           izslēgt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontu;

•           novirzīt lielāko daļu mikrouzņēmumu nodokļa iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.

2016. gadā darba devējiem būs iespēja izvēlēties savai saimnieciskajai darbībai atbilstošu nodokļu maksāšanas režīmu un pielāgot programmatūru atbilstoši jaunajam regulējumam, savukārt valsts iestādēm - laiku informācijas sistēmu pielāgošanai. 2017. gadā būs pārejas periods, uzsākot iemaksu veikšanu no trim ceturtdaļām minimālās algas. Savukārt 2018. gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas  paredzēts veikt no pilnas minimālās algas (2015. gadā minimālā alga ir 360 eiro, tad pilna minimālā obligātā sociālās apdrošināšanas iemaksa būtu 122 eiro apmērā).