Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Par īpašu nodokļa piemērošanas režīmu mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm

21.12.2015   •  12:50

Likums papildināts ar 143.1pantu, kurš nosaka, ka īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms ir piemērojams šādām preču piegādēm:

-       mobilajiem telefoniem;

-       planšetdatoriem un klēpjdatoriem;

-       integrālās shēmas ierīcēm (tajā skaitā, mikroprocesoriem un centrālo procesoru blokiem).

            Ievērojot, ka pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā par minētajām preču piegādēm maksā preču saņēmējs, ja preču piegādātājs un preču saņēmējs ir reģistrēti nodokļa maksātāji, tad preču piegādātājs, izrakstot nodokļa rēķinu šo preču saņēmējam, piegādāto preču vērtībai pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

            Savukārt preču saņēmējs samaksu par iegādātajām precēm veic bez pievienotās vērtības nodokļa, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

            Īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm atbilstoši likuma pārejas noteikumu 25.punktam ir piemērojams ar 2016.gada 1.aprīli. Piezīme: šie darījumi pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas pielikumā būs uzrādāmi ar kodu “R4”, analoģiskā kārtībā kā šobrīd tiek uzrādīti citi darījumi ar īpašu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīmu.