Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Latvijas likumdošanas un informatīvās struktūras

 

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija
http://www.fm.gov.lv/

Valsts Ieņēmumu Dienests
http://www.vid.gov.lv/

Latvijas Republikas tiesību akti
http://likumi.lv/

Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs
http://www.ur.gov.lv/

Lursoft – datu bāzes par uzņēmumiem
http://www.lursoft.lv/

Pilsonibas un Migrācijas lietu pārvalde
http://www.pmlp.gov.lv/

ES PVN reģistrs
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Latvijas Banka
http://www.bank.lv/

Tiesu nolēmumi
http://www.tiesas.lv/tiesu-nolemumi

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
http://www.liaa.gov.lv/

Interneta žurnāls par grāmatvedību, nodokļiem un tiesībām ar finanšu vadību un uzskaiti saistītiem profesionāļiem
http://www.ifinanses.lv/

Nodarbinātības Valsts aģentūra
http://www.nva.gov.lv/

Uzņēmējdarbības kompetences centrs
http://www.manambiznesam.lv/ 

Finanšu piesaistes iespēju portāls
http://www.naudabiznesam.lv/