Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Profesiju klasifikators

Profesiju saraksts kodu augošā secībā

 

0110  01                ĢENERĀLLEITNANTS/ VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110  02                ĢENERĀLMAJORS/ KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110  03                Brigādes ĢENERĀLIS/ Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110  04                PULKVEDIS/ Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110  05                PULKVEŽLEITNANTS/ KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110  06                MAJORS/ KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)

0110  07                KAPTEINIS/ KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)

0110  08                VIRSLEITNANTS

0110  09                LEITNANTS

0210  01                Augstākais VIRSSERŽANTS/ Augstākais BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210  02                Galvenais VIRSSERŽANTS/ Galvenais BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210  03                Štāba VIRSSERŽANTS/ Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210  04                VIRSSERŽANTS/ BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210  05                SERŽANTS

0210  06                KAPRĀLIS

0310  01                DIŽKAREIVIS/ DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)

0310  02                Vecākais ZEMESSARGS

0310  03                KAREIVIS/ MATROZIS (Jūras spēkos)

0310  04                ZEMESSARGS

1111  01                Valsts PREZIDENTS

1111  02                Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111  03                Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1111  04                Saeimas SEKRETĀRS

1111  05                Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS

1111  06                Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111  07                Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1111  08                Saeimas komisijas SEKRETĀRS

1111  09                Saeimas frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111  10                Saeimas DEPUTĀTS

1111  12                Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS

1111  13                Parlamentārais SEKRETĀRS

1111  17                Ministru PREZIDENTS

1111  18                Ministru PREZIDENTA BIEDRS

1111  19                MINISTRS

1111  20                Īpašu uzdevumu MINISTRS

1111  21                Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS

1111  22                Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS

1111  23                Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111  24                Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1111  27                Saeimas Prezidija locekļa biroja VADĪTĀJS

1111  28                Saeimas Prezidija locekļa PADOMNIEKS

1112  01                Starpvalstu institūcijas VADĪTĀJS

1112  02                Starpvalstu institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1112  03                ĢENERĀLPROKURORS

1112  04                Valsts KONTROLIERIS

 1112      05           Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112       06           Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112       07           Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS

1112       08           Valsts PREZIDENTA PALĪGS

1112       09           Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS

1112       10           Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS

1112       11           Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS

1112       12           Ministru PREZIDENTA PALĪGS

1112       13           Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS

1112       14           Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS

1112       15           MINISTRA PADOMNIEKS

1112       16           Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS

1112       17           Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1112       18           Latvijas PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

1112       19           Ministra biroja VADĪTĀJS

1112       20           Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās

1112       21           PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā

1112       22           Aizsardzības PADOMNIEKS

1112       23           Valsts SEKRETĀRS

1112       24           Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS

1112       25           Valsts protokola VADĪTĀJS

1112       26           Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS

1112       27           Galvenais valsts NOTĀRS

1112       28           Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS

1112       29           Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/

PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112       30           Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1112       31           Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS

1112       32           Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1112       33           Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

1112       34           Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1112       35           Valsts robežas PILNVAROTAIS

1112       36           Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS

1112       37           Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA

1112       38           Pašvaldības IZPILDDIREKTORS

1112       39           Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1112       40           Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)

1112       41           Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)

1112       42           Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)

1112       43           Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)

1112       44           TIESĪBSARGS

1112       45           Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās)

 

 

1112       46           Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112       47           Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS

1112       48           Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS

1112       49           ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)

1112       50           VĒSTNIEKS

1112       51           Pilnvarotais LIETVEDIS

1112       52           Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS

1112       53           PADOMNIEKS (ārlietu jomā)

1112       54           ĢENERĀLKONSULS

1112       56           Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112       57           Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS

1112       59           Pastāvīgais PĀRSTĀVIS (ārlietu jomā)

1112       60           Konsulāta VADĪTĀJS

1112       61           Saeimas Kancelejas DIREKTORS

1112       62           Saeimas Kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS

1112       63           Saeimas Administrācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS

1112       64           Saeimas Administrācijas IZPILDDIREKTORS

1114       01           Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/

VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS

1114       02           Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA

VIETNIEKS

1114       03           Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114       04           Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS

1114       05           Arodbiedrības VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114       06           Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1114       07           Arodorganizācijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114       08           Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/

ĢENERĀLSEKRETĀRS

1114       09           Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1120       01           VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/

PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS

1120       02           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/

PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS

1120       03           Tehniskais DIREKTORS

1120       04           KOMERCDIREKTORS

1120       05           Ekonomikas DIREKTORS

1120       06           Ražošanas DIREKTORS

1120       07           Apgādes DIREKTORS

1120  08                Loģistikas DIREKTORS

1120  10                Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS

1120  11                Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ VADĪTĀJA VIETNIEKS

1120  12                Padomes VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1120  13                Komisijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1120  14                Valdes LOCEKLIS

1120  15                Padomes LOCEKLIS

1120  16                Kolēģijas LOCEKLIS

1120  17                PROKŪRISTS

1120  18                Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS

1120  19                Padomes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1120  20                Komisijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1120  21                Zinātniskais DIREKTORS

1120  22                Atbildīgais aviācijas VADĪTĀJS

1211  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā)

1211  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/

IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumu jomā)

1211  03                Finanšu DIREKTORS

1211  04                Galvenais GRĀMATVEDIS

1211  05                Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

1211  06                Administratīvais DIREKTORS

1211  07                Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS

1211  08                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumu jomā)

1211  09                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumu jomā)

1211  30                Galvenās kases VADĪTĀJS

1211  31                Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS

1211  36                Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS

1211  37                Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1211  50                Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1211  51                Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/

DIREKTORA VIETNIEKS

1212  01                Personāla DIREKTORS

1212  04                Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1212  05                Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/

DIREKTORA VIETNIEKS

1212  06                Personāla mācību VADĪTĀJS

1213  01                Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1213  02                Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213  03                Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/

DIREKTORS

1213  04                Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA

VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1213  05                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts

pārvaldes jomā)

1213  06                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

 1213  07               Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS

1213  08                Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1213  09                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ārlietu jomā)

1213  10                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (ārlietu jomā)

1213  11                Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1213  12                VIRSUZRAUGS (muitas jomā)

1213  13                VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)

1213  14                Muitas maiņas VADĪTĀJS

1213  15                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213  16                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213  17                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1213  18                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības

pārvaldes jomā)

1213  19                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas

jomā)

1213  20                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1213  21                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)

1213  22                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)

1213  23                Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS

1213  24                Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1213  25                Galvenais valsts INSPEKTORS

1213  26                Valsts INSPEKTORS

1213  27                VirsMEŽZINIS

1213  28                VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1213  31                Vecākais MEŽZINIS

1213  32                Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJS

1213  33                Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)

1219  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/

IZPILDDIREKTORS (komunālo pakalpojumu jomā)

1219  03                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālo pakalpojumu jomā)

1219  04                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā)

1219  05                Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219  06                Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības

jomā)

1219  07                Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un

drošības jomā)

1219  08                Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās

 1219  09               Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  10                Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219  11                Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  12                Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219  13                Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  14                Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219  15                Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  16                Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219  20                Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  22                Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  23                Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  25                Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  27                Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS

1219  28                Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1219  29                Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS

1219  30                Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1219  31                Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)

1219  32                Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā)

1219  33                Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  34                Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219  35                Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219  36                Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219  38                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apsardzes

jomā)

1219  39                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (apsardzes jomā)

1219  40                SPA VADĪTĀJS

1221  01                Tirdzniecības DIREKTORS

1221  02                Tirgvedības DIREKTORS

1221  03                Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1221  04                Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1221  05                Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1221  06                Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS

1221  07                Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1221  08                Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS

1221  09                Piedāvājumu sagatavošanas struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecības

jomā)

1222  01                Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1222  02                Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1222  03                Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1222  04                Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1223  01                Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1223  02                Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS

1223  03                Laboratorijas VADĪTĀJS

1311  01                Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS

1311  02                Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS

(lauksaimniecības jomā)

1311  03                Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)

1311  04                Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS

(mežsaimniecības jomā)

1311  05                Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā)

1311  06                Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (medību saimniecības jomā)

1311  07                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecības jomā)

1311  08                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecības jomā)

1311  09                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā)

1311  10                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (mežsaimniecības jomā)

1311  11                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību

saimniecības jomā)

1311  12                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (medību saimniecības jomā)

1312  01                Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)

1312  02                Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS

(zivsaimniecības jomā)

1312  03                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā)

1312  04                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecības jomā)

1321  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)

1321  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)

1321  03                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā)

1321  04                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecības jomā)

1321  05                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikas jomā)

1321  06                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikas jomā)

1321  07                Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

1321  13                Darbu VADĪTĀJS (kuģu remonta pakalpojumu jomā)

1321  14                Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvniecības jomā)

 1321  16               Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (poligrāfijas jomā)

1321  17                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (poligrāfijas jomā)

1322  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā)

1322  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecības

jomā)

1322  03                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves

rūpniecības jomā)

1322  04                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (ieguves rūpniecības jomā)

1323  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)

1323  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (būvniecības jomā)

1323  03                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā)

1323  04                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecības jomā)

1323  05                Būvdarbu VADĪTĀJS

1323  07                Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS

1323  08                Būvniecības projektu VADĪTĀJS

1324  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transporta jomā)

1324  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (transporta jomā)

1324  03                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaru jomā)

1324  04                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sakaru jomā)

1324  05                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)

1324  06                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)

1324  07                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (transporta

jomā)

1324  08                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (transporta jomā)

1324  09                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sakaru jomā)

1324  10                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sakaru jomā)

1324  11                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā)

1324  12                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā)

1324  13                Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1324  14                Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324  15                Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1324  16                Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324  19                Vilciena PRIEKŠNIEKS

1324  22                Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKS

1324  23                Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324  24                Filiāles DIREKTORS

1324  25                Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS

 1324      28           Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā)

1324       29           Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu

jomā)

1324       30           Ceha PRIEKŠNIEKS

1324       31           Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324       32           Ostas KAPTEINIS

1324       33           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)

1324       34           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA

VIETNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)

1324       35           Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1324       36           Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1324       37           Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1324       38           Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS

1324       39           Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS

1324       40           Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1324       43           Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS

1324       44           Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)

1324       45           Lidojumu plānošanas SPECIĀLISTS

1330       01           VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (informācijas un

komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330       02           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (informācijas un

komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330       03           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas

un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330       04           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330       05           Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1330       06           Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/

DIREKTORA VIETNIEKS

1330       07           Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1330       08           Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1330       09           Informācijas drošības VADĪTĀJS

1330       10           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas

jomā)

1330       11           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas jomā)

1341       01           VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1341       02           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/

IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1341       03           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (bērnu sociālās

aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1341       04           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

                VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1342       01           VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1342       02           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1342       03           Veselības aprūpes vadības ĀRSTS

1342       04           Veselības aprūpes VADĪTĀJS

1342       05           Galvenā medicīnas MĀSA

1342       06           Galvenā VECMĀTE

1342       07           Galvenais ĀRSTS

1343       01           VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas jomā)

1343       02           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/

IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1343       03           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1343       04           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1344       01           VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)

1344       02           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/

IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā)

1344       03           Sociālā dienesta VADĪTĀJS

1344       04           Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1344       05           Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1344       06           Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1344       07           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)

1344       08           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)

1345       01           REKTORS

1345       02           PROREKTORS

1345       03           VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)

1345       04           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/

IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)

1345       05           DEKĀNS

1345       06           ProDEKĀNS

1345       08           Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS

1345       09           Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1345       10           Koledžas DIREKTORS

1345       11           Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS

1345       14           Koledžas katedras VADĪTĀJS

1345       15           Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS

1345       16           Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1345       17           Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS

1345       18           Izglītības programmas/ nodaļas DIREKTORS/ VADĪTĀJS

1345       19           Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS

1345       20           Mācību kursu VADĪTĀJS

1345       21           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/

KOMANDIERIS (izglītības jomā)

 1345      22           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1345       23           Katedras VADĪTĀJS

1346       01           VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas

jomā)

1346       02           VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (finanšu un

apdrošināšanas jomā)

1346       03           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (finanšu un

apdrošināšanas jomā)

1346       04           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)

1346       05           Reģiona VADĪTĀJS (banku pakalpojumu jomā)

1349       01           Vides PĀRVALDNIEKS

1349       03           VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)

1349       06           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (farmācijas

jomā)

1349       07           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1349       08           Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/

PRIEKŠNIEKS

1349       09           Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA

VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1349       10           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)

1349       11           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu

jomā)

1349       12           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS

(apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349       13           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA

VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349       14           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/

PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)

1349       15           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)

1349       16           Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

1349       17           Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349       18           Galvenais INSPEKTORS SAPIERIS (iekšlietu jomā)

1349       19           Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)

1349       20           Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

1349       21           Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1349       22           Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)

1349       23           Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā)

1349       24           Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)

1349       25           Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS

1349       26           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS

(izdevējdarbības jomā)

1349       27           Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

 1349  28               Valsts policijas vecākais VIRSNIEKS

1349  29                Rotas KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1349  30                Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1349  31                Vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

1349  32                Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS

1349  33                Muzeja VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1349  34                Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS

1349  35                Rotas KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

1411  01                Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS

1411  02                Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1411  03                Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS

1411  04                Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1411  05                Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS

1411  06                Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1411  07                VIESNĪCNIEKS

1411  08                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcu pakalpojumu jomā)

1411  09                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcu

pakalpojumu jomā)

1411  10                Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS

1412  01                Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS

1412  02                Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1412  03                Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS

1412  04                Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1412  05                Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS

1412  06                Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS

1412  07                Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS

1412  08                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānu pakalpojumu jomā)

1412  09                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānu pakalpojumu jomā)

1412  10                Uzkodu uzņēmuma VADĪTĀJS

1420  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)

1420  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā)

1420  03                VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)

1420  04                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā)

1420  05                VEIKALVEDIS

1420  06                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecības jomā)

1420  07                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecības jomā)

1420  08                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecības jomā)

1420  09                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

(mazumtirdzniecības jomā)

1431  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)

1431  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)

1431  03                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)

 

1431  04                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)

1431  05                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)

1431  06                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)

1431  07                Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS

1431  08                Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS

1431  09                PRODUCENTS (kultūras jomā)

1431  10                IMPRESĀRIJS

1431  11                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (kultūras jomā)

1431  12                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA

VIETNIEKS (kultūras jomā)

1431  13                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sporta jomā)

1431  14                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)

1431  15                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1431  16                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1431  17                Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS

1431  18                Teātra/ galvenais ADMINISTRATORS

1439  01                VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu

jomā)

1439  02                VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu

jomā)

1439  03                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu

jomā)

1439  04                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo

pakalpojumu jomā)

1439  05                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)

1439  06                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)

1439  07                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)

1439  08                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā)

1439  12                Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS

1439  13                Televīzijas/ radio programmas DIREKTORS

1439  14                Televīzijas/ radio programmas DIREKTORA VIETNIEKS

1439  15                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)

1439  16                Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā)

2111  01                Vadošais PĒTNIEKS

2111  02                PĒTNIEKS

2111  03                Zinātniskais ASISTENTS

2111  04                AERODINAMIĶIS

2111  05                ASTRONOMS

2111  06                RadioASTRONOMS

 2111  07               AstroFIZIĶIS

2111  08                BALLISTIĶIS

2111  09                HIDRODINAMIĶIS

2111  10                FIZIĶIS

2111  11                Akustikas FIZIĶIS

2111  12                AtomFIZIĶIS

2111  13                ElektromagnetoFIZIĶIS

2111  14                Elektronikas FIZIĶIS

2111  15                SiltumFIZIĶIS

2111  16                Gaismas FIZIĶIS

2111  17                Mehānikas FIZIĶIS

2111  18                MolekulārFIZIĶIS

2111  19                KodolFIZIĶIS

2111  20                Optikas FIZIĶIS

2111  21                Cietvielu FIZIĶIS

2111  22                Skaņas FIZIĶIS

2111  23                Teorētiskās fizikas FIZIĶIS

2111  24                TERMODINAMIĶIS

2111  25                Radioloģijas FIZIĶIS

2111  26                METROLOGS

2111  27                Medicīnas FIZIĶIS

2112  01                KLIMATOLOGS

2112  02                METEOROLOGS

2112  03                SINOPTIĶIS

2112  04                AgroMETEOROLOGS

2112  05                HidroMETEOROLOGS

2112  06                AEROLOGS

2112  07                OKEANOLOGS

2112  08                RADIOMETEOROLOGS

2112  09                Meteoroloģijas RADIOMETRISTS

2112  10                AeroMETEOROLOGS

2112  11                DendroKLIMATOLOGS

2113  01                KRISTALOGRĀFS

2113  02                ĶĪMIĶIS

2113  03                ANALĪTIĶIS

2113  04                Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS

2113  05                Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113  06                Krāsošanas ĶĪMIĶIS

2113  07                Pārtikas ĶĪMIĶIS

2113  08                Stikla ĶĪMIĶIS

2113  09                Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS

2113  10                Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS

2113  11                Metalurģijas ĶĪMIĶIS

2113  12                Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS

2113  13                Organisko vielu ĶĪMIĶIS

2113  14                Krāsvielu ĶĪMIĶIS

2113  15                Naftas ĶĪMIĶIS

 2113  16               Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113  17                Radioloģijas ĶĪMIĶIS

2113  18                ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS

2113  19                Restaurācijas ĶĪMIĶIS

2114  01                AerofotoĢEODĒZISTS

2114  02                GLACIOLOGS

2114  03                ĢEODĒZISTS

2114  04                ĢeoFIZIĶIS

2114  05                ĢEOLOGS

2114  06                ĢeoMAGNĒTIĶIS

2114  07                ĢeoMORFOLOGS

2114  08                HidroAKUSTIĶIS

2114  09                HidroĢEOLOGS

2114  10                HIDROLOGS

2114  11                MikroPALEONTOLOGS

2114  12                MINERALOGS

2114  13                OKEANOGRĀFS

2114  14                PALEONTOLOGS

2114  15                SEISMOLOGS

2114  16                STRATOGRĀFS

2114  17                HIDROGRĀFS

2120  01                Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS

2120  02                Statistikas MATEMĀTIĶIS

2120  03                Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2120  04                Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2120  05                MATEMĀTIĶIS

2120  06                AKTUĀRS

2120  07                BIOMETRISTS

2120  08                DEMOGRĀFS

2120  09                Vecākais STATISTIĶIS

2120  10                Lauksaimniecības STATISTIĶIS

2120  11                Lietišķās statistikas STATISTIĶIS

2120  12                Biometrijas STATISTIĶIS

2120  13                Demogrāfijas STATISTIĶIS

2120  14                Ekonomikas STATISTIĶIS

2120  15                Izglītības STATISTIĶIS

2120  16                Tehnikas STATISTIĶIS

2120  17                Finanšu STATISTIĶIS

2120  18                Veselības aprūpes STATISTIĶIS

2120  19                Pārskatu STATISTIĶIS

2120  20                Medicīnas STATISTIĶIS

2131  01                ANATOMS

2131  02                BAKTERIOLOGS

2131  03                Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS

2131  04                Piensaimniecības BAKTERIOLOGS

2131  05                Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS

2131  06                Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS

 2131  07               Rūpniecības BAKTERIOLOGS

2131  08                Medicīnas BAKTERIOLOGS

2131  09                Farmācijas BAKTERIOLOGS

2131  10                Augsnes BAKTERIOLOGS

2131  11                Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS

2131  12                BIOFIZIĶIS

2131  13                BIOĶĪMIĶIS

2131  14                BIOLOGS

2131  15                Saldūdens BIOLOGS

2131  16                Jūras BIOLOGS

2131  17                Molekulārās bioloģijas BIOLOGS

2131  18                BOTĀNIĶIS

2131  19                Ekoloģijas BOTĀNIĶIS

2131  23                CITOLOGS

2131  24                Dzīvnieku CITOLOGS

2131  25                Augu CITOLOGS

2131  26                EKOLOGS

2131  27                Dzīvnieku EKOLOGS

2131  28                Augu EKOLOGS

2131  29                EMBRIOLOGS

2131  30                Ģenētikas INŽENIERIS

2131  31                ENTOMOLOGS

2131  32                EPIDEMIOLOGS

2131  33                FARMAKOLOGS

2131  34                ToksikoFARMAKOLOGS

2131  35                FIZIOLOGS

2131  36                Augu FIZIOLOGS

2131  37                Dzīvnieku FIZIOLOGS

2131  38                Endokrinoloģijas FIZIOLOGS

2131  39                Epidemioloģijas FIZIOLOGS

2131  40                Klīniskais FIZIOLOGS

2131  41                Neiroloģijas FIZIOLOGS

2131  42                PsihoFIZIOLOGS

2131  43                ĢENĒTIĶIS

2131  44                Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS

2131  45                Augu ĢENĒTIĶIS

2131  46                HISTOLOGS

2131  47                Dzīvnieku HISTOLOGS

2131  48                Augu HISTOLOGS

2131  49                HidroBIOLOGS

2131  50                IHTIOLOGS

2131  51                IMUNOLOGS

2131  52                MikroBIOLOGS

2131  53                MIKOLOGS

2131  54                ORNITOLOGS

2131  55                PARAZITOLOGS

2131  56                PATOLOGS

 2131  57               Augu PATOLOGS

2131  58                Dzīvnieku PATOLOGS

2131  59                HistoPATOLOGS

2131  60                Ķirurģijas PATOLOGS

2131  61                NeiroPATOLOGS

2131  62                Medicīnas PATOLOGS

2131  63                Veterinārmedicīnas PATOLOGS

2131  64                SISTEMĀTIĶIS

2131  65                Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS

2131  66                Augu SISTEMĀTIĶIS

2131  67                ZOOLOGS

2131  68                VIRUSOLOGS

2131  69                HIPOLOGS

2131  70                NEMATOLOGS

2131  71                TOKSIKOLOGS

2131  72                ĢEOGRĀFS

2131  73                DendroEKOLOGS

2132  01                Sēklkopības AGRONOMS

2132  02                AGRONOMS

2132  03                Vecākais MEŽKOPIS

2132  07                POMOLOGS

2132  09                Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS

2132  10                Zemkopības KONSULTANTS

2132  11                Lauksaimniecības KONSULTANTS

2132  12                Mežsaimniecības KONSULTANTS

2133  01                Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2133  02                Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2133  03                Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)

2141  01                Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS

2141  02                Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS

2141  03                Robotikas INŽENIERIS

2141  05                Cementa TEHNOLOGS

2141  06                Keramikas TEHNOLOGS

2141  07                Stikla TEHNOLOGS

2141  08                Ādas TEHNOLOGS

2141  09                Iesaiņošanas TEHNOLOGS

2141  10                Iespiešanas TEHNOLOGS

2141  11                Audumu TEHNOLOGS

2141  12                Kokapstrādes INŽENIERIS

2141  13                Ražošanas vadības organizācijas/ darba organizācijas INŽENIERIS

2141  14                Darba normēšanas INŽENIERIS

2141  15                Materiālu normēšanas TEHNOLOGS

2141  16                Vērpšanas TEHNOLOGS

2141  17                Adīšanas TEHNOLOGS

2141  18                Apģērbu KONSTRUKTORS

2141  19                Šūšanas TEHNOLOGS

2141  20                TEHNOLOGS

 2141  21               KONSTRUKTORS

2141  22                Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS

2141  23                Projektēšanas INŽENIERIS

2141  24                Ražošanas INŽENIERIS

2141  25                Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS

2141  26                KOLORISTS

2141  27                Alus darīšanas TEHNOLOGS

2142  01                BūvINŽENIERIS

2142  02                Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

2142  03                Lidostu būvINŽENIERIS

2142  04                Tiltu būvINŽENIERIS

2142  05                Ēku būvINŽENIERIS

2142  06                Skursteņu būvINŽENIERIS

2142  07                Energoauditors INŽENIERIS

2142  08                Doku un ostu būvINŽENIERIS

2142  09                Bagarēšanas būvINŽENIERIS

2142  10                Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS

2142  11                Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

2142  12                Hidroloģijas būvINŽENIERIS

2142  13                Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

2142  14                Dzelzceļa būvINŽENIERIS

2142  15                Ceļu būvINŽENIERIS

2142  16                Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

2142  17                Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS

2142  18                Konstrukciju būvINŽENIERIS

2142  19                Torņu būvINŽENIERIS

2142  20                Tuneļu būvINŽENIERIS

2142  21                Zemes rakšanas INŽENIERIS

2142  24                Apūdeņošanas INŽENIERIS

2142  25                Sanitārijas INŽENIERIS

2142  26                Būvmateriālu TEHNOLOGS

2142  27                Būvniecības TEHNOLOGS

2142  28                Meliorācijas INŽENIERIS

2142  29                Transportbūvju būvINŽENIERIS

2142  30                Būvmateriālu INŽENIERIS

2142  31                Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvINŽENIERIS

2142  32                Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142  33                Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142  34                Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

2142  35                Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS

2142  36                Inženiersistēmu projektēšanas būvINŽENIERIS

2142  37                Saldēšanas sistēmu būvINŽENIERIS

2142  38                Naftas pārvades sistēmu būvINŽENIERIS

2142  39                Gāzes pārvades sistēmu būvINŽENIERIS

2143  01                Vides INŽENIERIS

2143  02                Vides TEHNOLOGS

2144  01                Kuģu dizaina INŽENIERIS

 2144  02               Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS

2144  03                Automobiļu dizaina INŽENIERIS

2144  04                Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS

2144  05                Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

2144  06                Automātu INŽENIERIS

2144  07                Dīzeļu INŽENIERIS

2144  08                Gāzes turbīnu INŽENIERIS

2144  09                Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS

2144  10                Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS

2144  11                Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS

2144  13                Kuģu būves INŽENIERIS

2144  14                Mehānikas INŽENIERIS

2144  15                Aeronautikas/ mehānikas INŽENIERIS

2144  16                Lauksaimniecības/ mehānikas INŽENIERIS

2144  17                Gaisa kondicionēšanas/ mehānikas INŽENIERIS

2144  18                Pašgājējmehānismu/ mehānikas INŽENIERIS

2144  19                Dīzeļu/ mehānikas INŽENIERIS

2144  20                Gāzes turbīnu/ mehānikas INŽENIERIS

2144  21                Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/ mehānikas INŽENIERIS

2144  22                Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/ mehānikas INŽENIERIS

2144  23                Instrumentu/ mehānikas INŽENIERIS

2144  24                Sauszemes motoru un mašīnu/ mehānikas INŽENIERIS

2144  25                Ostas mehānismu/ mehānikas INŽENIERIS

2144  26                Kodolenerģētikas/ mehānikas INŽENIERIS

2144  27                Saldēšanas iekārtu/ mehānikas INŽENIERIS

2144  29                Mehānikas TEHNOLOGS

2144  30                Metināšanas TEHNOLOGS

2144  31                Aprīkojuma INŽENIERIS

2144  32                Mehānikas KONSTRUKTORS

2144  33                Siltumenerģijas/ pārvades un sadales INŽENIERIS

2144  34                Medicīnas iekārtu INŽENIERIS

2144  35                Dzelzceļa lokomotīvju/ remonta INŽENIERIS

2144  36                Vagonu/ remonta INŽENIERIS

2144  37                Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS

2144  38                Mehatronikas INŽENIERIS

2144  39                Siltumenerģētikas INŽENIERIS

2144  41                Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

2144  42                Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2144  43                Siltumenerģētikas un siltumtehnikas INŽENIERIS

2144  44                Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS

2144  45                Transportsistēmu INŽENIERIS

2144  46                Kuģu mehānikas INŽENIERIS

2144  47                Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS

2144  48                Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS

2144  49                Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS

2144  50                Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS

2144  51                MEHĀNIĶIS (inženieris)

 2144  52               Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas INŽENIERIS

2144  53                Hidraulikas INŽENIERIS

2145  01                Ķīmijas INŽENIERIS

2145  02                Ķīmisko procesu INŽENIERIS

2145  03                Naftas un dabasgāzes/ ķīmijas INŽENIERIS

2145  04                Dabasgāzes ieguves un sadales/ ķīmijas INŽENIERIS

2145  05                Naftas INŽENIERIS

2145  06                Raudzēšanas TEHNOLOGS

2145  07                Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)

2145  08                Ķīmijas TEHNOLOGS

2145  10                Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS

2145  11                Degvielas TEHNOLOGS

2145  12                Krāsu TEHNOLOGS

2145  13                Papīra TEHNOLOGS

2145  14                Plastmasas TEHNOLOGS

2145  15                Polimēru TEHNOLOGS

2145  16                Gumijas TEHNOLOGS

2145  18                Plastmasas INŽENIERIS

2145  19                Farmācijas TEHNOLOGS

2145  20                Ķīmisko procesu TEHNOLOGS

2145  21                Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS

2146  01                Iežguves INŽENIERIS

2146  02                Metalurģijas INŽENIERIS

2146  03                Iežguves ĢEODĒZISTS

2146  04                Raudzes/ proves NOTEICĒJS

2146  05                Ieguves METALURGS

2146  06                Lietuves METALURGS

2146  07                Fizikālo procesu METALURGS

2146  08                Radioaktīvo minerālu METALURGS

2146  09                METALURGS (analītiķis)

2146  10                Ieguves TEHNOLOGS

2146  11                Velmju KALIBRĒTĀJS

2149  02                Sistēmu (izņemot skaitļotāju) ANALĪTIĶIS

2149  04                Cenu veidošanas INŽENIERIS

2149  05                Plānošanas INŽENIERIS

2149  06                Sistēmu (izņemot skaitļotāju) INŽENIERIS

2149  07                Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS

2149  08                Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS

2149  09                Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS

2149  10                Personāla sagatavošanas INŽENIERIS

2149  11                Standartizācijas INŽENIERIS

2149  12                Energotīklu DISPEČERS

2149  13                Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS

2149  14                Energosistēmu INŽENIERIS/ EnergoPĀRVALDNIEKS

2149  15                Kvalitātes INŽENIERIS

2149  16                Meža TEHNOLOGS

2149  17                Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

 2149  18               Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS

2149  19                Metroloģijas INŽENIERIS

2149  21                Sertifikācijas INŽENIERIS

2149  22                KomunālINŽENIERIS

2149  24                Mežsaimniecības INŽENIERIS

2149  25                Mežsaimniecības TEHNOLOGS

2149  26                Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS

2149  27                Dzelzceļa transporta INŽENIERIS

2149  28                Automobiļu transporta INŽENIERIS

2149  29                Kuģu vadīšanas INŽENIERIS

2149  30                Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2149  31                Darba NORMĒTĀJS

2149  32                Tāmju INŽENIERIS

2149  34                PARFIMĒRS

2149  35                Darba aizsardzības INŽENIERIS

2149  36                INŽENIERINSPEKTORS

2149  37                INŽENIERKONTROLIERIS

2149  38                Ugunsdrošības INŽENIERIS

2149  39                Civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149  40                Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149  42                Galvenais INŽENIERIS

2149  43                Posma INŽENIERIS

2149  45                Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149  46                Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS

2149  47                Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149  48                Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS

2149  49                Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149  50                Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS

2149  51                Ēku sistēmu INŽENIERIS

2149  52                Sistēmu vadības INŽENIERIS

2149  53                Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas SPECIĀLISTS

2149  54                Mežkopības INŽENIERIS

2149  55                Mežizstrādes INŽENIERIS

2149  56                Aeronavigācijas informācijas publikāciju SPECIĀLISTS

2151  01                ElektroINŽENIERIS

2151  02                Elektroapgaismes INŽENIERIS

2151  03                Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

2151  04                Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS

2151  05                Ģeneratoru elektroINŽENIERIS

2151  06                Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

2151  07                Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS

2151  08                Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2151  09                Augstsprieguma elektroINŽENIERIS

2151  10                Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2151  11                Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2151  12                Galvenais ENERĢĒTIĶIS

2151  13                Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS

 2151  14               ENERĢĒTIĶIS

2151  15                Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS

2151  16                Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS

2151  19                Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS

2151  20                Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS

2152  01                Elektronikas INŽENIERIS

2152  02                Skaitļotāju/ elektronikas INŽENIERIS

2152  03                Informācijas/ elektronikas INŽENIERIS

2152  04                Mērinstrumentu/ elektronikas INŽENIERIS

2152  05                Pusvadītāju/ elektronikas INŽENIERIS

2152  06                Elektronikas TEHNOLOGS

2152  07                Datortehnikas INŽENIERIS

2152  08                Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS

2152  09                Radioelektronikas INŽENIERIS

2152  10                Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas avionikas INŽENIERIS

2153  01                Telesakaru/ telekomunikāciju INŽENIERIS

2153  02                Kosmosa sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS

2153  04                Radiosakaru INŽENIERIS

2153  05                Signālsistēmas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS

2153  07                Telefona sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS

2153  08                Televīzijas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS

2153  09                Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNOLOGS

2153  10                Telesakaru/ telekomunikāciju KONSTRUKTORS

2153  11                VideoINŽENIERIS

2161  01                ARHITEKTS

2161  02                ARHITEKTA PALĪGS

2161  03                Darba vides PĀRZINIS

2162  01                Ainavu ARHITEKTS

2163  01                Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS

2163  02                Mēbeļu DIZAINERS

2163  03                Modes DIZAINERS

2163  04                Produktu DIZAINERS

2163  05                Reklāmas DIZAINERS

2163  06                Teātra apavu MODELĒTĀJS

2163  07                Teātra kostīmu MODELĒTĀJS

2163  08                MODELĒTĀJS

2163  09                JuvelierMĀKSLINIEKS

2163  10                Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS

2163  11                Apģērbu DIZAINERS

2164  01                Teritorijas PLĀNOTĀJS

2164  02                Satiksmes PLĀNOTĀJS

2164  03                Transporta/ tīklu INŽENIERIS

2164  04                Aeronavigācijas VADĪTĀJS

2164  05                Satiksmes organizācijas INŽENIERIS

2164  06                Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2164  07                Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2164  08                Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

 2164  09               Attīstības plānošanas INŽENIERIS

2165  01                Kartogrāfijas INŽENIERIS

2165  02                Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS

2165  03                Fotogrammetrijas INŽENIERIS

2165  04                Kadastra INŽENIERIS

2165  05                Ģeodēzijas INŽENIERIS

2165  06                Hidrogrāfijas INŽENIERIS

2165  07                Zemes ierīcības INŽENIERIS

2165  08                Aerofotogrāfijas INŽENIERIS

2165  09                Ģeoinformātikas INŽENIERIS

2165  10                MĒRNIEKS

2166  02                Interjera DIZAINERS

2166  03                Grafikas DIZAINERS

2166  04                Mājaslapu DIZAINERS

2166  05                DATORGRAFIĶIS

2211  01                ĀRSTS

2211  02                ĀRSTS STAŽIERIS

2211  03                Ģimenes/ vispārējās prakses ĀRSTS

2211  04                REZIDENTS (ģimenes/ vispārējās prakses ārsta specialitātē)

2211  05                Kuģa ĀRSTS

2212  01                ALERGOLOGS

2212  02                Bērnu ALERGOLOGS

2212  03                ALGOLOGS

2212  04                ANDROLOGS

2212  05                ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS

2212  06                Arodslimību ĀRSTS

2212  07                Arodveselības ĀRSTS

2212  08                Arodveselības un arodslimību ĀRSTS

2212  09                ĀRSTS CITOLOGS

2212  10                DIETOLOGS

2212  11                ĀRSTS EKSPERTS

2212  12                ENDOKRINOLOGS

2212  13                ĀRSTS ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā

2212  14                ĀRSTS klīniskais FARMAKOLOGS

2212  15                ĀRSTS klīniskais FIZIOLOGS

2212  16                Fizikālās medicīnas ĀRSTS

2212  17                Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS

2212  18                Kara medicīnas ĀRSTS

2212  19                ĀRSTS ĢENĒTIĶIS

2212  20                Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS

2212  21                ĀRSTS IMUNOLOGS

2212  22                Intensīvās terapijas ĀRSTS

2212  23                Katastrofu medicīnas ĀRSTS

2212  24                Laboratorijas ĀRSTS

2212  25                ĀRSTS klīniskais MIKROBIOLOGS

2212  26                ĀRSTS MIKROBIOLOGS

2212  27                Mikrobioloģijas ĀRSTS

 2212  28               Neatliekamās medicīnas ĀRSTS

2212  29                Neatliekamās palīdzības ĀRSTS

2212  30                ĀRSTS PARAZITOLOGS

2212  31                ĀRSTS PATOLOGS

2212  32                ĀRSTS paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS

2212  33                ĀRSTS PERFUZIONISTS

2212  34                ProtēžORTOPĒDS

2212  35                Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS

2212  36                Sporta ĀRSTS

2212  37                DERMATOLOGS, VENEROLOGS

2212  38                Bērnu ENDOKRINOLOGS

2212  39                Tiesu medicīnas EKSPERTS

2212  40                Tiesu psihiatrijas EKSPERTS

2212  41                FLEBOLOGS

2212  42                FONIATRS

2212  43                FTIZIOPNEIMONOLOGS

2212  44                GASTROENTEROLOGS

2212  45                Bērnu GASTROENTEROLOGS

2212  46                GERIATRS

2212  47                GINEKOLOGS, dzemdību speciālists

2212  48                Bērnu GINEKOLOGS

2212  49                Onkoloģijas GINEKOLOGS

2212  50                HEMATOLOGS

2212  51                HEPATOLOGS

2212  52                Bērnu HEMATOONKOLOGS

2212  53                HipnoTERAPEITS

2212  54                INFEKTOLOGS

2212  55                Bērnu INFEKTOLOGS

2212  56                KARDIOLOGS

2212  57                Bērnu KARDIOLOGS

2212  58                KOMBUSTIOLOGS

2212  59                KOSMETOLOGS

2212  60                BALNEOLOGS KURORTOLOGS

2212  61                ĶIRURGS

2212  62                Ambulatorais ĶIRURGS

2212  63                Asinsvadu ĶIRURGS

2212  64                Bērnu ĶIRURGS

2212  65                Endovazālais ĶIRURGS

2212  66                Plastikas ĶIRURGS

2212  67                Rokas ĶIRURGS

2212  68                Sirds ĶIRURGS

2212  69                Torakālais ĶIRURGS

2212  70                NARKOLOGS

2212  71                NEFROLOGS

2212  72                Bērnu NEFROLOGS

2212  73                NEIROĶIRURGS

2212  74                NEIROLOGS

 2212  75               Bērnu NEIROLOGS

2212  76                NEONATOLOGS

2212  77                OFTALMOLOGS

2212  78                Onkoloģijas ĶIRURGS

2212  79                ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS

2212  80                ONKOLOGS

2212  81                ĀRSTS OSTEOPĀTS

2212  82                OTOLARINGOLOGS

2212  83                PEDIATRS

2212  84                PNEIMONOLOGS

2212  85                Bērnu PNEIMONOLOGS

2212  86                PSIHIATRS

2212  87                Bērnu PSIHIATRS

2212  88                RADIOLOGS

2212  89                RADIOLOGS TERAPEITS

2212  90                RADIOLOGS DIAGNOSTS

2212  91                REHABILITOLOGS

2212  92                REIMATOLOGS

2212  93                Bērnu REIMATOLOGS

2212  94                REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)

2212  95                SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS

2212  96                PSIHOTERAPEITS

2212  97                Manuālais TERAPEITS

2212  98                OSTEOREFLEKSOTERAPEITS

2212  99                TRANSPLANTOLOGS

2212  100              TRANSFUZIOLOGS

2212  101              TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS

2212  102              TRIHOLOGS

2212  103              UROLOGS

2212  104              INTERNISTS

2212  105              Veselības aprūpes ĀRSTS

2212  106              Manuālās medicīnas ĀRSTS

2221  01                Vecākā medicīnas MĀSA

2221  02                VirsMĀSA

2221  03                Ambulatorās aprūpes MĀSA

2221  04                Ambulatorās medicīnas MĀSA

2221  05                Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA

2221  06                Bērnu aprūpes MĀSA

2221  07                Bērnu MĀSA

2221  08                Dermatoveneroloģijas MĀSA

2221  09                Diabēta aprūpes MĀSA

2221  10                Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA

2221  11                Diētas MĀSA

2221  12                Endoskopijas MĀSA

2221  13                Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA

2221  14                Fizikālās terapijas MĀSA

 2221  15               Ftiziopulmoloģijas MĀSA

2221  16                Funkcionālās diagnostikas MĀSA

2221  17                Garīgās veselības aprūpes MĀSA

2221  18                Ginekoloģijas MĀSA

2221  19                Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA

2221  20                Infektoloģijas MĀSA

2221  21                Internās aprūpes MĀSA

2221  22                Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA

2221  23                Ķirurģiskās aprūpes MĀSA

2221  24                Ķirurģijas MĀSA

2221  25                Narkoloģijas MĀSA

2221  26                Neatliekamās palīdzības MĀSA

2221  27                Neiroķirurģijas MĀSA

2221  28                Neiroloģijas MĀSA

2221  29                Oftalmoloģijas MĀSA

2221  30                Onkoloģiskās aprūpes MĀSA

2221  31                Onkoloģijas MĀSA

2221  32                Operāciju MĀSA

2221  33                Peritoneālās dialīzes MĀSA

2221  34                Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA

2221  35                Podiatrijas MĀSA

2221  36                Psihiatrijas MĀSA

2221  37                Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA

2221  38                Sabiedrības veselības MĀSA

2221  39                Terapijas MĀSA

2221  40                Transfuzioloģijas MĀSA

2221  41                Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA

2221  42                Zobārstniecības MĀSA

2221  43                Uroloģijas MĀSA

2221  44                Nieru aizstājterapijas un nefroloģiskās aprūpes MĀSA

2221  45                Neonatoloģijas MĀSA

2222  01                Vecākā VECMĀTE

2222  02                VECMĀTE

2230  01                Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS

2230  02                ĀRSTS HOMEOPĀTS

2230  03                Akupunktūras ĀRSTS

2230  04                NEIROPĀTS

2240  01                ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS

2240  02                Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS

2240  03                Militārais PARAMEDIĶIS

2250  01                VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS

2250  02                VeterinārĀRSTS ĶIRURGS

2250  03                VeterinārĀRSTS

2261  01                Zobu PROTĒZISTS

2261  02                ZOBĀRSTS

2261  03                ORTODONTS

2261  04                ENDODONTISTS

 2261  05               Bērnu ZOBĀRSTS

2261  06                PERIODONTOLOGS

2261  07                Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS

2262  01                FARMACEITS

2262  02                Klīniskais FARMACEITS

2262  03                Rūpnieciskais FARMACEITS

2263  01                Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2263  02                Vides veselības ANALĪTIĶIS

2263  03                Sabiedrības veselības ĀRSTS

2263  04                Higiēnas ĀRSTS

2263  05                HIGIĒNISTS

2263  06                ĀRSTS EPIDEMIOLOGS

2263  07                Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS

2263  08                Pretradiācijas aizsardzības SPECIĀLISTS

2264  01                ElektroTERAPEITS

2264  02                FIZIOTERAPEITS

2264  03                KINEZOTERAPEITS

2264  04                ERGOTERAPEITS

2264  05                Fizikālais TERAPEITS

2264  06                REITTERAPEITS

2265  01                Uztura SPECIĀLISTS

2265  02                Uzturzinātnes SPECIĀLISTS

2266  01                AudioLOGOPĒDS

2266  02                Runas TERAPEITS

2266  03                LOGOPĒDS

2266  04                AUDIOLOGS

2266  05                Bērnu AUDIOLOGS

2266  06                PEDAUDIOLOGS

2267  01                OPTOMETRISTS

2269  01                Sabiedrības veselības ORGANIZATORS

2269  02                Sabiedrības veselības METODIĶIS

2269  03                Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS

2269  04                Veselības veicināšanas KONSULTANTS

2269  05                Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS

2269  06                PODOLOGS

2269  07                Darba TERAPEITS

2269  08                Mākslas TERAPEITS

2269  09                Mūzikas TERAPEITS

2269  10                Neredzīgo TERAPEITS

2269  11                RADIOGRĀFERS

2269  12                Mākslas terapijas SPECIĀLISTS

2269  13                BIONIĶIS PROTĒZISTS

2269  14                Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS

2269  15                Acu PROTĒZISTS OKULĀRISTS

2310  01                ASISTENTS (izglītības jomā)

2310  02                DOCENTS

2310  03                LEKTORS

 2310  04               PROFESORS

2310  05                Asociētais PROFESORS

2310  07                Vecākais PASNIEDZĒJS

2310  08                PASNIEDZĒJS

2310  09                PEDAGOGS

2320  01                Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS

2320  02                Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS

2330  01                Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS

2341  01                Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS

2341  02                Sākumizglītības SKOLOTĀJS

2342  01                Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS

2342  02                Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS

2342  03                Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS

2351  01                Izglītības METODIĶIS

2351  02                METODIĶIS

2351  03                Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS

2351  04                Izglītības valsts INSPEKTORS

2351  05                Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS

2351  06                Pirmsskolas izglītības METODIĶIS

2352  01                SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

2352  02                Speciālās izglītības SKOLOTĀJS

2352  03                Speciālais PEDAGOGS

2354  01                Interešu izglītības mūzikas SKOLOTĀJS

2354  02                Interešu izglītības vokālais PEDAGOGS

2354  03                Interešu izglītības instrumentspēles PEDAGOGS

2356  03                Glābšanas darbu INSTRUKTORS

2356  08                Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS

2356  10                Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības

PASNIEDZĒJS

2356  16                Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)

2356  17                INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)

2356  18                Transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas INSPEKTORS

2359  01                Sociālais PEDAGOGS

2359  02                Atkarību profilakses SPECIĀLISTS

2359  03                Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS

2359  04                Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS

2359  05                PEDAGOGA PALĪGS

2359  06                Interešu izglītības SKOLOTĀJS

2359  07                Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS

2359  08                Sporta ORGANIZATORS

2359  09                Vecākais sporta TRENERIS

2359  10                SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

2359  11                Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS

2359  12                Rekreācijas SPECIĀLISTS

2359  13                Prakses PLĀNOTĀJS

2359  14                SKOLOTĀJS MENTORS

2359  15                PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS

 2359  16               Klīnisko simulāciju SPECIĀLISTS

2359  17                Mācību procesa ORGANIZATORS

2359  18                Jaunsargu INSTRUKTORS

2411  01                Vecākais GRĀMATVEDIS

2411  02                REVIDENTS

2411  03                Zvērināts REVIDENTS

2411  04                Aizdevumu REVIDENTS

2411  05                AUDITORS

2411  06                Informācijas sistēmu AUDITORS

2411  07                Uzraudzības AUDITORS

2411  08                Iekšējais AUDITORS

2411  09                Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS

2411  10                Grāmatvedības EKSPERTS

2411  11                Metodikas EKSPERTS

2411  12                Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS

2411  13                Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

2411  14                Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

2411  15                Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites

galvenais SPECIĀLISTS

2411  16                Zvērināta REVIDENTA PALĪGS/ ASISTENTS

2411  17                Revīzijas komitejas LOCEKLIS

2412  01                FINANSISTS

2412  02                Komercdarbības KONSULTANTS

2412  03                Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2412  04                KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

2412  05                Nodokļu KONSULTANTS

2413  01                Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS

2413  02                Finanšu ANALĪTIĶIS

2413  03                Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS

2413  04                Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS

2413  05                Riska ANALĪTIĶIS

2413  06                Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS

2413  07                Finanšu risku VADĪTĀJS

2413  08                Ieņēmumu plānošanas/ vadīšanas SPECIĀLISTS

2421  01                Vecākais KONSULTANTS

2421  02                KONSULTANTS

2421  04                Medicīnas KONSULTANTS

2421  05                Zinātniskais KONSULTANTS

2421  06                Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)

2421  07                Drošības KONSULTANTS (padomnieks)

2421  08                PADOMNIEKS (konsultants)

2421  09                Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS

2421  10                Darbības risku VADĪTĀJS

2421  11                Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS

2422  01                Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS

2422  02                Projekta KOORDINATORS

2422  03                Vecākais REFERENTS

 2422  04               REFERENTS

2422  05                Jaunākais REFERENTS

2422  06                Vecākais INSPEKTORS

2422  07                INSPEKTORS

2422  08                Jaunākais INSPEKTORS

2422  09                Vecākais EKSPERTS

2422  10                EKSPERTS

2422  11                Jaunākais EKSPERTS

2422  12                Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

2422  13                Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS

2422  15                Zinātniskais SEKRETĀRS

2422  16                Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

2422  17                Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422  18                KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422  19                Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422  22                Kancelejas PĀRZINIS

2422  23                Civilaizsardzības ORGANIZATORS

2422  24                Ārējo sakaru ORGANIZATORS

2422  25                Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS

2422  26                Pašvaldības/ finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS

2422  27                Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS

2422  28                Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS

2422  29                Dzimtsarakstu INSPEKTORS

2422  30                Arodbiedrību/ darba KOORDINĒTĀJS

2422  31                Vides pārvaldības SPECIĀLISTS

2422  32                Pasta SPECIĀLISTS

2422  33                Licencēšanas SPECIĀLISTS

2422  34                Muitošanas SPECIĀLISTS

2422  35                Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS

2422  36                Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

2422  37                Dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

2422  38                SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

2422  39                SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

2422  40                Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS

2422  41                Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

2422  42                Izglītības darba SPECIĀLISTS

2422  43                Pirmais SEKRETĀRS

2422  44                KONSULS

2422  45                Otrais SEKRETĀRS

2422  46                Trešais SEKRETĀRS

2422  47                VICEKONSULS

2422  48                ATAŠEJS

2422  49                ATAŠEJS VĒSTNIEKA SEKRETĀRS

2422  50                Virsmežniecības INŽENIERIS

2422  52                Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos

2422  53                Programmu DIREKTORS/ VADĪTĀJS

 2422  54               BūvINSPEKTORS

2422  55                BūvINSPEKTORA PALĪGS

2422  56                MEŽZINIS

2422  57                Jaunatnes DARBINIEKS

2422  58                Personas datu aizsardzības SPECIĀLISTS

2422  59                Vecākais SPECIĀLISTS kapitāldaļu jautājumos

2422  60                Probācijas SPECIĀLISTS

2422  61                Nozares PADOMNIEKS

2422  62                Saeimas komisijas vecākais KONSULTANTS

2422  63                Saeimas komisijas KONSULTANTS

2422  64                Saeimas frakcijas vecākais KONSULTANTS

2422  65                Saeimas frakcijas KONSULTANTS

2422  66                Izbraukumu ORGANIZATORS (veselības aprūpes jomā)

2422  67                Nozares ATAŠEJS

2422  68                Nozares ATAŠEJA PALĪGS

2423  01                Nodarbinātības ANALĪTIĶIS

2423  02                Darba satura ANALĪTIĶIS

2423  03                Personāla VADĪTĀJS

2423  04                Vecākais personāla INSPEKTORS

2423  05                Personāla INSPEKTORS

2423  06                Personāla atlases SPECIĀLISTS

2423  07                Personāla SPECIĀLISTS

2423  08                Personāla lietu PĀRZINIS

2423  09                Profesiju izvēles KONSULTANTS

2423  10                Karjeras KONSULTANTS

2423  11                Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS

2423  12                Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS

2423  13                Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS

2423  14                Kvalitātes VADĪTĀJS

2423  15                Risku vadības SPECIĀLISTS

2423  16                Izaugsmes VEICINĀTĀJS

2423  18                Personālvadības KONSULTANTS

2424  01                Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

2424  02                Mācību projekta VADĪTĀJS

2424  03                Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

2424  04                Mācību centra PASNIEDZĒJS

2424  05                Personāla mācību SPECIĀLISTS

2424  06                SUPERVIZORS/ KONSULTANTS PĀRRAUGS

2424  07                Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību INSTRUKTORS

2424  08                Jūrnieku profesionālās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)

2424  09                Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS

2424  10                Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS

2424  11                Atbilstības VĒRTĒTĀJS

2424  12                Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS

2424  13                Lidojumu INSTRUKTORS

2424  14                Aviācijas teorētiskās apmācības INSTRUKTORS

2424  15                Aviācijas praktiskās apmācības INSTRUKTORS

2431  02                Reklāmas VADĪTĀJS

2431  03                Tirgvedības VADĪTĀJS

2431  04                Tirdzniecības VADĪTĀJS

2431  05                Pārdošanas VADĪTĀJS

2431  06                Eksporta VADĪTĀJS

2431  07                Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS

2431  08                Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

2431  09                Patentu AĢENTS

2431  10                Loģistikas VADĪTĀJS

2431  14                Lielo klientu VADĪTĀJS

2431  15                Produktu grupas VADĪTĀJS

2431  16                Reklāmas mākslinieciskais VADĪTĀJS

2431  17                Reklāmas tekstu AUTORS

2431  18                Preču kategoriju VADĪTĀJS

2432  01                Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS

2432  02                Preses SEKRETĀRS

2432  03                Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

2432  04                Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

2432  05                Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

2432  06                MINISTRA preses SEKRETĀRS

2432  07                Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS

2432  08                Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS

2432  09                Sabiedrisko attiecību tekstu AUTORS

2433  01                Medicīniskais PĀRSTĀVIS

2434  01                Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā)

2434  02                Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS

2511  01                Skaitļotāju/ sistēmu ANALĪTIĶIS

2511  02                SistēmANALĪTIĶIS

2511  03                Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS

2512  01                Skaitļotāju/ sistēmu KONSTRUKTORS

2512  02                Programmēšanas INŽENIERIS

2512  03                Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS

2512  04                Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS

2512  05                PROGRAMMĒTĀJS

2512  06                Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2513  01                Skaitļotāju/ sakaru/ komunikāciju ANALĪTIĶIS

2513  02                Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2513  04                Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS

2514  01                Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS

2519  01                Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS

2519  02                Sakaru/ komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS

2519  03                Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS

2519  04                Elektroniskās sakaru/ komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS

2519  05                Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS

2521  01                Skaitļotāju/ datubāzes ANALĪTIĶIS

2521  02                Skaitļotāju/ datubāzes VADĪTĀJS

2521  03                Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJS

2521  04                Datubāzes PROGRAMMĒTĀJS

2521  05                Datubāzu INŽENIERIS

2521  06                Datubāzu ADMINISTRATORS

2522  01                Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS

2522  02                Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS

2522  03                Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS

2522  04                Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS

2523  01                Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS

2523  02                Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2523  03                Operāciju sistēmu INŽENIERIS

2523  04                Informācijas sistēmINŽENIERIS

2529  01                Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2529  02                Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2529  03                Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu

KONSULTANTS

2529  04                Interneta portāla REDAKTORS

2529  05                Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS

2529  06                Internetbankas ADMINISTRATORS

2529  07                Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS

2529  08                Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

2611  01                JURISTS

2611  02                Zvērināts ADVOKĀTS

2611  03                Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS

2611  04                VirsPROKURORS

2611  05                VirsPROKURORA VIETNIEKS

2611  06                PROKURORS

2611  07                Saeimas struktūrvienības juridiskais PADOMNIEKS

2612  01                Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2612  02                TIESNESIS

2612  03                SENATORS

2612  04                Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2612  05                Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2612  06                Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2612  07                Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2619  01                JURISKONSULTS

2619  02                Tieslietu KONSULTANTS

2619  03                Vecākais tiesu EKSPERTS

2619  04                Tiesu EKSPERTS

2619  05                Zvērināts NOTĀRS

2619  06                Zvērināta NOTĀRA PALĪGS

2619  07                Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS

2619  09                Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS

2619  10                LIKVIDATORS

2619  11                Valsts NOTĀRS

2619  12                Transportlīdzekļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

2619  13                PATENTPILNVARNIEKS

2621  01                ARHĪVISTS

 2621  02               Mākslas EKSPERTS (muzeju jomā)

2621  03                Krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)

2621  04                Fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā)

2621  05                Ekspozīciju un izstāžu KURATORS

2621  06                MUZEJPEDAGOGS

2621  07                Galvenais ARHĪVISTS

2621  08                Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS

2621  09                Arhīva EKSPERTS

2621  10                Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā)

2621  11                Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzeju jomā)

2621  12                Apmeklētāju centra VADĪTĀJS

2621  13                Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS

2622  01                BIBLIOGRĀFS

2622  02                Vecākais BIBLIOTEKĀRS

2622  03                DOKUMENTĀLISTS

2622  04                INFORMĀTIĶIS

2622  05                SistēmBIBLIOTEKĀRS

2622  06                Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēku jomā)

2622  07                Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS

2622  08                Metadatu REDAKTORS

2622  09                Metadatu VEIDOTĀJS

2631  01                EKONOMETRISTS

2631  02                EKONOMISTS

2631  03                Lauksaimniecības EKONOMISTS

2631  05                Finanšu EKONOMISTS

2631  06                Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS

2631  07                Darba EKONOMISTS

2631  08                Cenu EKONOMISTS

2631  09                Nodokļu EKONOMISTS

2631  10                Darba algas EKONOMISTS

2631  11                Makroekonomikas ANALĪTIĶIS

2631  12                Budžeta EKONOMISTS

2631  13                Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS

2631  15                Galvenais EKONOMISTS

2632  01                ANTROPOLOGS

2632  02                ARHEOLOGS

2632  03                KRIMINOLOGS

2632  04                ETNOLOGS

2632  05                EkonomĢEOGRĀFS

2632  06                FizioĢEOGRĀFS

2632  07                PolitoĢEOGRĀFS

2632  08                PENOLOGS

2632  09                SOCIĀLPATOLOGS

2632  10                SOCIOLOGS

2632  11                KriminoSOCIOLOGS

2632  12                Rūpniecības SOCIOLOGS

2632  13                PenoSOCIOLOGS

2632  14                Izglītības SOCIOLOGS

2633  01                ĢENEALOGS

2633  02                VĒSTURNIEKS

2633  03                Ekonomikas VĒSTURNIEKS

2633  04                Politikas VĒSTURNIEKS

2633  05                Sabiedrības VĒSTURNIEKS

2633  06                Mākslas VĒSTURNIEKS

2633  07                Medicīnas VĒSTURNIEKS

2633  08                FILOZOFS

2633  09                Politikas FILOZOFS

2633  10                POLITOLOGS

2633  11                DendroHRONOLOGS

2634  01                PSIHOLOGS

2634  02                Klīniskais un veselības PSIHOLOGS

2634  03                Izglītības un skolu PSIHOLOGS

2634  08                Darba un organizāciju PSIHOLOGS

2634  09                Praktiskais PSIHOLOGS

2634  10                PSIHOLOGA ASISTENTS

2634  11                PSIHOLOGS KONSULTANTS

2634  12                Psihoterapijas SPECIĀLISTS

2634  13                Juridiskais PSIHOLOGS

2634  14                Militārais PSIHOLOGS

2635  01                Sociālais DARBINIEKS

2635  02                Karitatīvais sociālais DARBINIEKS

2635  03                Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem

2635  04                Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem

2635  05                Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem

2635  06                Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām

2635  07                Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm

2635  08                Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

2635  09                Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs

2635  10                Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām

2635  11                Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām

2635  12                Kopienas sociālais DARBINIEKS

2636  01                ARHIBĪSKAPS

2636  02                BĪSKAPS

2636  04                GARĪDZNIEKS

2636  06                MĀCĪTĀJS

2636  07                MISIONĀRS

2636  08                PRIESTERIS

2636  09                Katoļu PRIESTERIS

2636  10                RABĪNS

2636  11                TEOLOGS

2636  12                VIKĀRS

2636  13                PRĀVESTS

 2636  14               KARDINĀLS

2636  15                Sociālās aprūpes karitatīvais DARBINIEKS, DIAKONS

2636  16                Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

2636  17                Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

2636  18                Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2636  19                KAPELĀNS

2636  20                Baznīcas MŪZIĶIS

2636  21                VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

2636  22                Pastorālais KONSULTANTS

2641  01                AUTORS

2641  02                BIOGRĀFS

2641  03                DRAMATURGS

2641  04                DZEJNIEKS

2641  05                ESEJISTS

2641  06                FEĻETONISTS

2641  07                KRITIĶIS

2641  08                LIRIĶIS

2641  09                RAKSTNIEKS

2641  10                SCENĀRISTS

2642  01                ŽURNĀLISTS

2642  02                KOMENTĒTĀJS

2642  03                KOREKTORS

2642  04                KORESPONDENTS

2642  05                REDAKTORS

2642  06                Galvenais REDAKTORS

2642  07                REPORTIERIS

2642  08                Literārais REDAKTORS

2642  09                Televīzijas/ radio raidījuma VADĪTĀJS

2643  01                ETIMOLOGS

2643  02                GRAFOLOGS

2643  03                TULKS

2643  04                LEKSIKOGRĀFS

2643  05                LINGVISTS

2643  06                MORFOLOGS

2643  07                FILOLOGS

2643  08                SEMANTIĶIS

2643  09                FONOLOGS

2643  10                TULKOTĀJS

2643  11                Tiesas TULKS

2643  12                Zīmju valodas TULKS

2643  13                TERMINOLOGS

2643  14                TULKS REFERENTS

2651  01                BrīvMĀKSLINIEKS

2651  02                GLEZNOTĀJS

2651  03                GRAFIĶIS

2651  04                KARIKATŪRISTS

 2651  05               MĀKSLINIEKS

2651  06                Galvenais MĀKSLINIEKS

2651  07                MULTIPLIKATORS

2651  09                TĒLNIEKS/ SKULPTORS

2651  17                Kinofilmu MĀKSLINIEKS

2651  18                KokTĒLNIEKS

2651  19                INSTALATORS

2651  22                Mākslas KERAMIĶIS

2651  23                Porcelāna APGLEZNOTĀJS

2651  24                MetālMĀKSLINIEKS

2651  25                PLAKĀTISTS

2651  27                Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS

2651  28                TekstilMĀKSLINIEKS

2651  29                VideoMĀKSLINIEKS

2651  31                VITRĀŽISTS

2651  34                RESTAURATORS

2651  35                Monumentālo gleznu RESTAURATORS

2651  36                Stājgleznu RESTAURATORS

2651  37                Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu/ būvmākslas RESTAURATORS

2651  38                Grafikas RESTAURATORS

2651  39                Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS

2651  40                Mēbeļu, kokgriezuma RESTAURATORS

2651  41                Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS

2651  42                Tekstiliju RESTAURATORS

2651  43                Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS

2651  44                Metāla izstrādājumu RESTAURATORS

2651  45                Foto un kino materiālu RESTAURATORS

2651  46                Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS

2652  01                DIRIĢENTS

2652  02                Galvenais DIRIĢENTS

2652  03                Orķestra KONCERTMEISTARS

2652  04                MUZIKOLOGS

2652  05                Instrumentu MŪZIĶIS

2652  06                Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2652  07                Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2652  08                Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2652  09                Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2652  10                SOLISTS

2652  11                Operas VOKĀLISTS

2652  12                Galvenais KORMEISTARS

2652  13                KOMPONISTS

2652  15                Kora DZIEDĀTĀJS

2652  16                Orķestra VADĪTĀJS

2652  17                Orķestra DIRIĢENTS

2652  18                Ansambļa VADĪTĀJS

2652  19                MŪZIĶIS

2652  20                DZIEDĀTĀJS

2652  21                KORMEISTARS

2652  22                Operas trupas VADĪTĀJS

2652  23                Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS

2652  24                Kora DIRIĢENTS

2652  25                KONCERTMEISTARS

2652  26                VOKĀLISTS

2652  27                Folkloras kopas VADĪTĀJS

2652  28                Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS

2652  30                Amatiermākslas kolektīva VADĪTĀJS

2653  01                Baleta SOLISTS

2653  02                DEJOTĀJS

2653  03                HOREOGRĀFS

2653  04                BaletDEJOTĀJS

2653  05                Baleta REPETITORS

2653  06                BALETMEISTARS

2653  07                Baleta REŽISORS

2653  08                Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

2653  09                Baleta trupas VADĪTĀJS

2653  10                Deju kopu VADĪTĀJS

2653  11                Deju ansambļa VADĪTĀJS

2653  12                Deju kolektīva VADĪTĀJS

2653  13                Deju kolektīva REPETITORS

2654  01                Kinofilmas DIREKTORS

2654  02                Radiouzveduma DIREKTORS

2654  03                Izrādes DIREKTORS

2654  04                Televīzijas uzveduma DIREKTORS

2654  05                Izrādes REŽISORS

2654  06                Kinofilmas REŽISORS

2654  07                Skaņu REŽISORS

2654  08                Kustību REŽISORS

2654  09                REŽISORA ASISTENTS

2654  11                Amatierteātra REŽISORS

2654  12                Televīzijas REŽISORS

2654  13                Televīzijas un kino PRODUCENTS

2654  14                Televīzijas/ radio raidījuma PRODUCENTS

2654  15                Gaismu REŽISORS

2654  16                Mākslinieciskais VADĪTĀJS

2654  17                MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS

2654  18                Mākslas pasākumu ORGANIZATORS

2655  01                AKTIERIS (piektā līmeņa kvalifikācija)

2655  02                Leļļu teātra AKTIERIS

2655  03                AKTIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

2655  04                AKTRISE TRAVESTIJA

2656  01                Televīzijas DIKTORS

2656  02                Radio DIKTORS

2656  03                DISKŽOKEJS

2656  04                Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS

2656  05                KONFERANSJĒ

2656  06                Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS

2659  01                Cirka AKROBĀTS

2659  02                Cirka izrādes VADĪTĀJS

2659  03                Striptīza MĀKSLINIEKS

2659  04                KLAUNS

2659  05                KOMIĶIS

2659  06                HIPNOTIZĒTĀJS

2659  07                ILUZIONISTS (burvju mākslinieks)

2659  09                ŽONGLIERIS

2659  12                Leļļu MEISTARS

2659  13                DRESĒTĀJS

2659  14                VēderRUNĀTĀJS

2659  15                Cirka VINGROTĀJS

2659  16                Cirka ATLĒTS

2659  17                EKVILIBRISTS

3111  01                Astronomijas TEHNIĶIS

3111  02                Fizikas TEHNIĶIS

3111  03                Ģeofizikas TEHNIĶIS

3111  04                Ģeoloģijas TEHNIĶIS

3111  05                Ķīmijas TEHNIĶIS

3111  06                Meteoroloģijas TEHNIĶIS

3111  08                Ķīmijas un fizikas LABORANTS

3111  09                Metroloģijas TEHNIĶIS

3111  10                Hidroloģijas TEHNIĶIS

3111  11                Hidrogrāfijas TEHNIĶIS

3112  01                Būvniecības KALKULĒTĀJS

3112  02                Ēku būvTEHNIĶIS

3112  03                Mērniecības būvTEHNIĶIS

3112  04                Uzraudzības būvTEHNIĶIS

3112  05                Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS

3112  06                Meliorācijas sistēmu būvTEHNIĶIS

3112  07                Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS

3112  09                Konstrukciju būvTEHNIĶIS

3112  10                Hidrobūvju būvTEHNIĶIS

3112  11                Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS

3112  12                Hidrotehnisko būvju būvTEHNIĶIS

3112  13                Pazemes darbu būvTEHNIĶIS

3112  14                Arhitektūras TEHNIĶIS

3112  15                ĢeoTEHNIĶIS

3112  16                Ceļu būvTEHNIĶIS

3112  17                Apdares darbu TEHNIĶIS

3112  18                Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS

3112  19                Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3112  20                Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

3112  21                Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

3112  23                Ugunsdrošības INSPEKTORS

3112  25                Ugunsdrošības TEHNIĶIS

3112  26                Civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3112  27                Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3112  29                Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS

3112  31                Ceļu MEISTARS

3112  32                Ceļu MEISTARA PALĪGS

3112  33                Mākslīgo būvju MEISTARS

3112  34                Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS

3112  35                Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS

3112  36                Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS

3112  37                Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS

3112  38                Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS

3112  39                Betonēšanas TEHNIĶIS

3112  40                Sausās būves TEHNIĶIS

3112  41                Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS

3112  42                Ugunsdrošības SPECIĀLISTS

3112  43                Ainavu būvTEHNIĶIS

3113  01                Elektrības KALKULĒTĀJS

3113  02                ElektroTEHNIĶIS

3113  03                Elektroapgaismes TEHNIĶIS

3113  04                Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS

3113  05                Elektriskās vilces TEHNIĶIS

3113  06                Elektrosistēmas TEHNIĶIS

3113  07                Augstsprieguma TEHNIĶIS

3113  08                Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS

3113  09                ElektroTEHNIĶIS/ Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

3113  10                Tehniskais SPECIĀLISTS

3113  11                Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

3113  12                Lauksaimniecības enerģētikas TEHNIĶIS

3113  13                Elektrisko tīklu TEHNIĶIS

3113  14                Rūpnīcu elektroiekārtu TEHNIĶIS

3113  15                Elektromontāžas TEHNIĶIS

3113  16                Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS

3114  02                Elektronikas TEHNIĶIS

3114  03                Elektronikas/ kontrolmēraparātu TEHNIĶIS

3114  04                Aerokosmisko/ iekārtu elektronikas TEHNIĶIS

3114  05                Informātikas/ elektronikas TEHNIĶIS

3114  06                Pusvadītāju/ elektronikas TEHNIĶIS

3114  07                Televīzijas sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS

3114  08                Telefona sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS

3114  10                Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114  11                Elektronisko sakaru/ komunikāciju SPECIĀLISTS

3114  12                Elektronikas SPECIĀLISTS

3115  01                Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS

3115  02                Sausā doka PRIEKŠNIEKS

3115  04                Kuģu PĀRVALDNIEKS

 3115  27               Siltumenerģētikas TEHNIĶIS

3115  29                Energosistēmu TEHNIĶIS

3115  30                Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS

3115  31                Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS

3115  32                Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS

3115  33                Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS

3115  34                Mēriekārtu TEHNIĶIS

3115  35                Mašīnbūves TEHNIĶIS

3115  36                Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS

3115  37                MEHATRONIĶIS

3115  38                Autoapkopes SPECIĀLISTS

3115  39                Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS

3115  40                Transporta vagonu TEHNIĶIS

3115  41                Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības

TEHNIĶIS

3115  42                Kraušanas darbu VADĪTĀJS/ STIVIDORS

3115  44                Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS

3115  45                Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS

3115  46                Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS

3115  47                Kuģa TEHNIĶIS

3115  48                Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS

3115  50                Gāzes iekārtu TEHNIĶIS

3115  51                Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS

3115  52                Valsts tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3115  53                Energouzraudzības INSPEKTORS

3115  54                Tehniskās drošības INSPEKTORS

3115  55                Katlu uzraudzības INSPEKTORS

3115  56                Kuģošanas drošības INSPEKTORS

3115  57                Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3115  58                Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS

3115  60                Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS

3115  61                Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS

3115  62                Dzelzceļa INSPEKTORS

3115  63                Tehniskais INSPEKTORS

3115  64                Kravas INSPEKTORS

3115  65                Dzelzceļa MEISTARS

3115  66                Mašīnbūves SPECIĀLISTS

3115  67                Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS

3115  68                Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS

3115  70                Kuģu kontroles INSPEKTORS

3115  71                Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas SPECIĀLISTS

3115  72                Virszemes operāciju apkalpošanas SPECIĀLISTS

3115  73                Vecākais MEISTARS (transporta jomā)

3115  74                MEISTARS (transporta jomā)

3115  75                MEISTARS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā)

3116  04                Ķīmisko procesu TEHNIĶIS

3116  06                Ķīmijas LABORANTS

 3116  07               Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS

3116  08                Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS

3116  09                Materiālu ķīmijas TEHNIĶIS

3117  03                Metalurģijas TEHNIĶIS

3117  05                Naftas un gāzes/ urbumu URBĒJS

3117  06                Proves/ raudzes NOTEICĒJS

3118  01                RASĒTĀJS

3118  03                Arhitektūras RASĒTĀJS

3118  04                Kartogrāfijas RASĒTĀJS

3118  06                Tehnikas RASĒTĀJS

3118  07                Būvtehnikas RASĒTĀJS

3118  08                Elektrosistēmu RASĒTĀJS

3118  10                Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS

3118  11                Kuģu/ tehnikas RASĒTĀJS

3118  12                Mehānikas RASĒTĀJS

3118  14                Ģeoloģijas RASĒTĀJS

3118  15                Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS

3118  17                Topogrāfijas RASĒTĀJS

3118  18                Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS

3118  19                Tehniskais REDAKTORS

3118  20                KARTOGRĀFS

3118  21                FOTOGRAMMETRISTS

3118  22                RASĒTĀJS DIZAINERS

3119  01                Metožu TEHNIĶIS

3119  02                Plānošanas TEHNIĶIS

3119  03                Ražošanas TEHNIĶIS

3119  04                Darba aizsardzības SPECIĀLISTS

3119  05                Nedatorizēto/ sistēmu TEHNIĶIS

3119  07                Izmaksu TEHNIĶIS

3119  08                Darba izpētes TEHNIĶIS

3119  09                Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS

3119  10                Elektrotīklu DISPEČERS

3119  11                TEHNOLOGA PALĪGS

3119  12                Tehniskās informācijas TEHNIĶIS

3119  13                Kvalitātes TEHNIĶIS

3119  14                Krimināllietu TEHNIĶIS

3119  15                Ieroču TEHNIĶIS

3119  16                TEHNIĶIS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)

3119  17                TEHNIĶIS (iekšlietu jomā)

3119  18                Kokapstrādes TEHNOLOGS

3119  19                Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS

3119  20                Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS

3119  21                Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119  22                Tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS

3119  23                Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119  24                Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS

3119  25                Projektu ASISTENTS

 3119  26               Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS

3119  27                Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119  28                Darba aizsardzības KOORDINATORS

3119  30                EnergoDISPEČERS

3119  31                Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119  32                Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3119  34                Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS

3119  35                Audumu PĀRBAUDĪTĀJS

3119  36                Kvalitātes KONSULTANTS

3119  37                Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS

3119  38                Produkcijas KONTROLIERIS

3119  39                Produkcijas drošuma INSPEKTORS

3119  40                Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS

3119  41                Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS

3119  42                Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS

3119  44                TEHNIĶIS

3119  45                Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS

3119  46                Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS

3119  47                Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS

3119  48                Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS

3119  49                Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS

3119  50                Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS

3119  51                Medicīnas iekārtu TEHNIĶIS

3119  52                Šūšanas ražošanas KONSULTANTS

3119  53                Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS

3119  54                MĒRNIEKA PALĪGS

3121  01                Ieguves rūpniecības UZRAUGS

3121  02                Karjera UZRAUGS

3122  01                Apstrādes rūpniecības UZRAUGS

3122  02                Montāžas darbu UZRAUGS

3122  03                Ražošanas VADĪTĀJS

3122  04                Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS

3122  05                Vecākais MEISTARS (enerģētikā)

3122  06                MEISTARS (enerģētikā)

3122  07                Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

3122  08                MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

3122  09                MEISTARS (elektrotehnikā)

3122  10                Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā)

3122  11                MEISTARS (poligrāfijas jomā)

3123  01                BūvUZRAUGS

3123  02                Ceļu būvUZRAUGS

3123  03                Tiltu būvUZRAUGS

3123  04                BūvMEISTARS (būvniecības jomā)

3131  01                Elektrospēkstacijas OPERATORS

3131  02                Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS

3131  04                Atomenerģijas/ reaktora OPERATORS

3131  05                Elektroģeneratora/ turbīnas OPERATORS

3131  06                Spēkstacijas/ turbīnas OPERATORS

3131  07                Tvaika/ spēkstacijas OPERATORS

3131  08                Vēja/ elektrostacijas OPERATORS

3131  09                Dīzeļģeneratora OPERATORS

3131  10                Energosistēmas vadības pults OPERATORS

3132  04                Atkritumu sadedzināšanas/ krāsns OPERATORS

3132  07                Ūdens aizsprosta OPERATORS

3132  11                Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS

3132  12                Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS

3132  15                Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS

3132  16                Spiedieniekārtu OPERATORS

3132  17                Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

3132  18                Filtrēšanas OPERATORS

3132  19                Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

3132  20                Rezervuāra OPERATORS

3132  21                Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

3132  22                Ūdens pārstrādes OPERATORS

3133  01                Ķīmisko vielu/ karstās apstrādes OPERATORS

3133  02                Ķīmisko vielu/ filtrpreses OPERATORS

3133  03                Ķīmisko vielu/ separatora OPERATORS

3133  04                Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS

3133  05                Reaktora OPERATORS

3133  06                Radioaktīvo atkritumu/ pārstrādes OPERATORS

3133  07                Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS

3133  08                Slāpekļa ražošanas iekārtas OPERATORS

3134  01                Benzīna/ kontrolierīču OPERATORS

3134  02                Gāzes/ kontrolierīču OPERATORS

3134  03                Benzīna/ pārsūknēšanas OPERATORS

3134  04                Gāzes/ pārsūknēšanas OPERATORS

3134  05                Naftas produktu/ pārsūknēšanas OPERATORS

3135  01                Kausēšanas OPERATORS

3135  02                Spiedliešanas iekārtas OPERATORS

3135  03                Metāla LĒJĒJS

3135  05                Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS

3139  01                Papīra masas/ ražošanas iekārtas OPERATORS

3139  02                Papīra masas/ pārstrādāšanas OPERATORS

3139  06                Robotikas UZRAUGS

3139  07                Robotikas TEHNIĶIS

3139  08                Automatizētās/ montāžas līnijas OPERATORS

3139  09                Zemūdens tālvadības aparātu un zemūdens iekārtu OPERATORS

3141  01                TAKSIDERMISTS

3141  02                Dabaszinātņu LABORANTS

3141  04                Bakterioloģijas TEHNIĶIS

3141  05                Bioķīmijas TEHNIĶIS

3141  06                Biofizikas TEHNIĶIS

3141  10                Ekoloģijas TEHNIĶIS

3141  14                Farmakoloģijas TEHNIĶIS

3141  17                Audu TEHNIĶIS

3141  18                Zooloģijas TEHNIĶIS

3141  19                MikroBIOLOGA PALĪGS

3141  20                VIRUSOLOGA PALĪGS

3141  22                PARAZITOLOGA PALĪGS

3141  23                ENTOMOLOGA PALĪGS

3141  25                Vides TEHNIĶIS

3141  26                BioTEHNOLOGS

3141  27                BioTEHNOLOGA PALĪGS

3141  29                Vides iekārtu TEHNIĶIS

3141  30                Dzīvnieku PĀRRAUGS

3141  31                Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS

3142  01                Agronomijas TEHNIĶIS

3142  02                Kokaudzēšanas TEHNIĶIS

3142  03                Puķkopības TEHNIĶIS

3142  04                Dārzkopības TEHNIĶIS

3142  07                Augsnes TEHNIĶIS

3142  09                ZOOTEHNIĶIS

3142  13                Dārzkopības SPECIĀLISTS

3142  14                Stādaudzēšanas TEHNIĶIS

3142  18                Zemkopības LABORANTS

3142  19                Sēklkopības TEHNIĶIS

3142  20                Lauksaimniecības ORGANIZATORS

3142  22                Zemnieku KONSULTANTS

3142  23                Lauku attīstības SPECIĀLISTS

3142  24                Augu aizsardzības SPECIĀLISTS

3142  25                Augkopības KONSULTANTS

3142  26                Lopkopības KONSULTANTS

3142  27                Lauku attīstības KONSULTANTS

3142  28                Augkopības TEHNIĶIS

3142  29                Lopkopības TEHNIĶIS

3143  01                Meža TEHNIĶIS

3143  02                Mežkopības TEHNIĶIS

3143  03                Mežsaimniecības TEHNIĶIS

3143  04                Mežsaimniecības LABORANTS

3143  05                Meža INVENTARIZATORS

3143  06                Mežizstrādes MEISTARS

3151  01                Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151  02                Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un

lielāku

3151  03                Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu

3000 kW un lielāku

3151  04                Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW

un lielāku

3151  05                Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par

3000 kW

 3151  06               Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151  07                Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3151  08                MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151  09                Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,

mazāku par 3000 kW

3151  10                Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,

mazāku par 1000 kW

3151  11                MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku

par 3000 kW

3151  12                MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151  13                Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151  14                Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151  15                Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem

3151  16                MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par

750 kW

3151  17                Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151  18                Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

3151  19                Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151  20                Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151  21                Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī)

3151  22                Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī)

3151  23                Kuģu INSTRUKTORS

3152  01                KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

3152  02                Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

3152  03                KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152  04                Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152  05                KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152  06                KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3152  07                KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT

3152  08                Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152  09                Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

3152  10                Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā

3152  11                KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152  12                KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT

3152  13                Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS

3152  14                Tāljūras LOCIS

3152  15                LOCIS

3152  16                Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152  17                KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas

 3152  18               Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā

zvejas rajonā

3152  19                KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3152  20                Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3152  21                Kuģu satiksmes OPERATORS

3152  22                Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

3152  23                Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

3152  24                Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)

3152  25                Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā)

3152  27                Peldošā celtņa MEISTARS/ KAPTEINIS

3152  28                Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā

3152  29                Atpūtas kuģu VADĪTĀJS

3152  30                Kuģu VADĪTĀJS (vadības līmenī)

3152  31                Kuģu VADĪTĀJS (ekspluatācijas līmenī)

3153  03                LIDOTĀJS STŪRMANIS

3153  08                Lidmašīnas komercPILOTS

3153  09                Helikoptera komercPILOTS

3153  10                Lidmašīnas aviolīniju transporta PILOTS

3153  11                Helikoptera aviolīniju transporta PILOTS

3153  12                Planiera PILOTS

3153  13                Gaisa balona PILOTS

3153  16                Lidmašīnas LIDOTĀJS INŽENIERIS

3153  24                Motodeltaplāna PILOTS

3153  27                Helikoptera LIDOTĀJS INŽENIERIS

3153  28                Tālvadības gaisa kuģa PILOTS

3154  01                Gaisa satiksmes DISPEČERS

3154  02                Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

3154  03                Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS

3154  04                Lidojumu VADĪTĀJS

3154  05                Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS

3154  06                Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS

3154  07                Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS

3154  08                Lidojumu nodrošināšanas VADĪTĀJS

3155  01                Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS

3155  02                Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS

3155  03                Elektronavigācijas INŽENIERIS

3155  04                Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS

3155  07                Radiolokācijas INŽENIERIS

3155  08                Radionavigācijas INŽENIERIS

3155  09                Radiolokācijas TEHNIĶIS

3155  10                Radionavigācijas TEHNIĶIS

3155  11                Radiolokācijas OPERATORS

3155  12                Radionavigācijas OPERATORS

3155  13                Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS

3155  16                Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS

 3155  17               Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS

3155  18                Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS

3155  19                Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla INŽENIERIS

3155  20                Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla TEHNIĶIS

3155  21                Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla OPERATORS

3211  01                RADIOLOGA ASISTENTS

3211  02                Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3211  03                Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3211  04                Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

3212  01                Patoloģijas TEHNIĶIS

3212  02                Medicīnas LABORANTS

3212  03                Biomedicīnas LABORANTS

3212  04                Laboratorijas SPECIĀLISTS

3213  01                FARMACEITA ASISTENTS

3214  01                Protēžu MEISTARS

3214  02                Tehniskais ORTOPĒDS

3214  03                Ortopēdijas TEHNIĶIS

3214  04                Protēžu PIELĀGOTĀJS

3214  05                Zobu/ protēžu MEISTARS

3214  06                Zobu TEHNIĶIS

3214  07                Ortopēdijas instrumentu MEISTARS

3221  01                MĀSA/ Medicīnas MĀSA

3221  02                Iecirkņa MĀSA

3230  01                DZIEDNIEKS

3230  02                FITOTERAPEITS

3230  03                Jogas TERAPEITS

3230  04                Jogas MEISTARS

3230  05                Jogas SPECIĀLISTS

3240  01                VeterinārĀRSTA ASISTENTS

3240  02                VeterinārFELDŠERIS

3240  03                Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS

3251  01                Zobu FELDŠERIS

3251  02                Zobu HIGIĒNISTS

3251  03                ZOBĀRSTA ASISTENTS

3252  01                Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS

3252  02                Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS

3252  03                Medicīniskās uzskaites LIETVEDIS

3254  01                OPTIĶIS

3255  01                MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

3255  02                FIZIOTERAPEITA ASISTENTS

3255  03                Bērnu MASIERIS

3255  04                ERGOTERAPEITA ASISTENTS

3255  05                REITTERAPEITA ASISTENTS

3255  06                Akupresūras SPECIĀLISTS

3255  07                Šiatsu SPECIĀLISTS

3255  08                MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

3257  01                Valsts darba INSPEKTORS

 3257  02               Darba INSPEKTORS

3257  03                Vides aizsardzības INSPEKTORS

3257  04                Sanitārais INSPEKTORS

3257  05                Higiēnas DEZINFEKTORS

3257  06                Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3257  07                ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS

3258  01                Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS

3259  01                ORTOĒPISTS

3259  02                ORTOFONISTS

3259  03                ORTOOPTIĶIS

3259  04                Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā)

3311  01                STARPNIEKS (finanšu jomā)

3311  02                Valūtas maiņas STARPNIEKS

3311  03                Investīciju STARPNIEKS

3311  04                Obligāciju STARPNIEKS

3311  07                Parādzīmju PĀRDEVĒJS

3311  08                Vērtspapīru TIRGOTĀJS

3311  10                DĪLERIS (finanšu jomā)

3311  11                Banku SPECIĀLISTS

3311  12                Vērtspapīru INSPEKTORS

3311  13                Ārējā parāda ANALĪTIĶIS

3311  14                BROKERIS (finanšu jomā)

3311  16                Vērtspapīru EKSPERTS

3311  18                Klientu apkalpošanas PĀRZINIS

3311  19                Norēķinu karšu PĀRZINIS

3311  20                Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS

3311  21                Korespondentattiecību ADMINISTRATORS

3311  22                Klientu/ korporatīvo klientu VADĪTĀJS (privātbaņķieris)

3311  23                Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3311  25                Norēķinu ADMINISTRATORS

3311  26                Klientu KONSULTANTS (finanšu jomā)

3311  27                Maksājumu karšu SPECIĀLISTS

3311  28                Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS

3311  29                Maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3311  30                Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS

3311  31                Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS

3311  32                METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3311  33                Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3311  34                Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS

3311  35                Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS

3311  36                Muitas BROKERIS

3311  37                DEKLARANTS

3311  38                Maksājumu sistēmu EKSPERTS

3311  39                Kredītu reģistra EKSPERTS

3311  40                Reklamācijas SPECIĀLISTS

3312  01                Kredītu INSPEKTORS

3312  02                Kredītprojektu VADĪTĀJS

 3312  03               Kredītu ANALĪTIĶIS

3312  04                Kredītportfeļa ADMINISTRATORS

3312  05                Aizdevumu ADMINISTRATORS

3312  06                Līzinga SPECIĀLISTS

3312  07                Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS

3312  08                Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS

3312  09                Maksājumu uzraudzības SPECIĀLISTS

3313  01                GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

3313  02                Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3313  03                Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3313  04                Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3313  07                Finanšu SPECIĀLISTS

3313  08                GRĀMATVEDIS KONSULTANTS

3313  09                Finanšu DARBINIEKS

3313  10                Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3313  11                Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS

3314  01                STATISTIĶA PALĪGS

3314  02                GRĀMATVEŽA PALĪGS

3314  03                STATISTIĶIS

3314  04                AKTUĀRA ASISTENTS

3315  02                Prasību INSPEKTORS

3315  03                IZSOLĪTĀJS

3315  04                Prasību KONSULTANTS

3315  05                NOVĒRTĒTĀJS

3315  06                Apdrošināšanas KONSULTANTS

3315  07                Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS

3315  08                Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS

3315  09                Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS

3321  01                Apdrošināšanas AĢENTS

3321  02                Apdrošināšanas SPECIĀLISTS

3321  03                Apdrošināšanas STARPNIEKS

3321  04                INSPEKTORS (apdrošināšanas jomā)

3322  01                Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS

3322  02                Tirdzniecības AĢENTS

3322  03                Izpārdošanas PĀRSTĀVIS

3322  04                Tirdzniecības PĀRDEVĒJS

3322  05                Ceļojošais PĀRDEVĒJS

3322  06                TIRGOTĀJS

3322  07                Tirdzniecības PĀRSTĀVIS

3322  08                Klientu/ pārdošanas KONSULTANTS

3322  09                Pārdošanas SPECIĀLISTS

3322  11                Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS

3322  12                Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS

3322  13                Produktu grupas VADĪTĀJA ASISTENTS

3323  01                Iepirkumu SPECIĀLISTS

3323  02                Loģistikas SPECIĀLISTS

3323  03                Iepirkumu AĢENTS

3323  04                Sagādes AĢENTS

3323  05                SAGĀDNIEKS

3323  06                Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3323  07                Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3323  08                Preču IEPIRCĒJS

3323  09                Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3323  10                Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3323  11                TIRGZINIS

3323  12                Vairumtirdzniecības AĢENTS

3323  14                Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS

3323  15                Piedāvājumu sagatavošanas SPECIĀLISTS

3324  01                Pārtikas preču STARPNIEKS

3324  02                Tirdzniecības STARPNIEKS

3324  03                Transporta STARPNIEKS

3324  04                Tirdzniecības BROKERIS

3331  01                Ekspedīcijas AĢENTS

3331  02                Realizācijas AĢENTS

3331  03                EKSPEDITORS

3331  04                DEKLARĒTĀJS

3331  05                Importa un eksporta SPECIĀLISTS

3332  01                Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS

3332  02                Kāzu PLĀNOTĀJS

3333  01                Nodarbinātības AĢENTS

3333  02                Nodarbinātības ORGANIZATORS

3334  02                Nekustamā īpašuma AĢENTS

3334  04                Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS

3334  06                Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS

3334  07                Nomnieku KOORDINATORS

3334  08                Zemes lietu SPECIĀLISTS

3334  09                Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS

3334  10                Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS

3334  11                Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS

3334  12                Namu PĀRVALDNIEKS

3334  13                Nekustamā īpašuma EKONOMISTS

3339  01                Grāmatu tirdzniecības AĢENTS

3339  02                Muzikālo priekšnesumu AĢENTS

3339  03                Sporta AĢENTS

3339  04                Teātra AĢENTS

3339  05                Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS

3339  06                Sludinājumu ievietošanas/ komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS

3339  07                Reklāmas/ komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS

3339  08                Reklāmas AĢENTS

3339  09                Reklāmas KONSULTANTS

3339  11                Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS

3339  13                Apģērba etiķetes KONSULTANTS

3339  14                Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS

3339  15                Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS

 3339  16               Loģistikas DARBINIEKS

3339  17                Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS

3339  18                Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS

3339  19                Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecības jomā)

3339  20                Komercdarbības SPECIĀLISTS

3339  21                Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS

3339  22                Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS

3339  23                Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS

3339  24                Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339  25                Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339  26                Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339  27                Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS

3339  28                Komercdarījumu DARBINIEKS

3339  29                Komercpakalpojumu DARBINIEKS

3339  30                Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339  31                Mākslas KOMERCDARBINIEKS

3339  32                Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

3339  33                Produktu SPECIĀLISTS

3339  34                Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3339  35                Reklāmas SPECIĀLISTS

3339  36                Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS

3339  37                Eksporta SPECIĀLISTS

3339  38                Ekonomikas KONSULTANTS

3339  39                Sociālo mediju SPECIĀLISTS

3339  40                KOMERCDARBINIEKS

3339  41                Kultūras tūrisma ORGANIZATORS

3339  42                Tūrisma ORGANIZATORS

3339  43                Ekskursiju ORGANIZATORS

3341  01                Biroja ADMINISTRATORS

3341  02                Sekretariāta VADĪTĀJS

3341  03                Vecākais LIETVEDIS

3341  04                LIETVEDIS

3341  05                Lietvedības galvenais INSPEKTORS

3341  06                Lietvedības INSPEKTORS

3341  07                Administratīvās lietvedības INSPEKTORS

3341  08                Biroja VADĪTĀJS

3342  12                Tiesas sēžu SEKRETĀRS

3342  13                Tiesas SEKRETĀRS

3342  14                SEKRETĀRS KONSULTANTS (tiesu varas jomā)

3342  15                Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3342  16                Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS

3342  17                Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS

3343  01                Pārvaldes SEKRETĀRS

3343  05                Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS

3343  06                Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS

3343  07                Diplomātiskais KURJERS

3343  08                VĒSTNIEKA PALĪGS

3343  09                Ekspedīcijas PĀRZINIS

3343  10                Arhīva PĀRZINIS

3343  11                Lietvedības PĀRZINIS

3343  12                Vides pārvaldības KONSULTANTS

3343  13                Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS

3343  16                Sēžu protokolu VADĪTĀJS

3343  18                MINISTRA PALĪGS

3343  19                Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS

3343  20                Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

3343  21                Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

3343  22                Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS

3343  23                VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

3343  24                DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343  25                Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343  26                VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PADOMNIEKS

3343  27                Iestādes VADĪTĀJA/ DIREKTORA PALĪGS

3343  28                Koledžas DIREKTORA PALĪGS

3343  30                PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343  32                KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343  34                PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

3343  35                Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma

un brīvības atņemšanas jomā)

3343  36                Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343  37                Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343  39                INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343  40                EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343  41                Padomes SEKRETĀRS

3343  42                Valdes SEKRETĀRS

3343  43                Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343  44                Protokola SPECIĀLISTS

3343  45                Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3343  46                VĒSTNIEKA SEKRETĀRS

3343  47                Atbildīgais SEKRETĀRS

3343  48                Komitejas SEKRETĀRS

3343  49                Pašvaldības SEKRETĀRS

3343  50                Valdības administrācijas SEKRETĀRS

3343  51                Vēstniecības/ pārstāvniecības SEKRETĀRS

3343  52                Pašvaldības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS

3343  53                Komisijas SEKRETĀRS

3343  54                Sabiedrības SEKRETĀRS

3344  01                Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS

3344  02                Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS

3351  01                Vecākais muitas EKSPERTS

3351  02                Vecākais muitas UZRAUGS

3351  03                Muitas EKSPERTS

3351  04                Muitas UZRAUGS

3351  05                Jaunākais muitas EKSPERTS

3351  06                Jaunākais muitas UZRAUGS

3351  07                Valsts robežsardzes INSPEKTORS

3351  08                Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS

3351  09                Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS

3352  01                Galvenais nodokļu INSPEKTORS

3352  02                Vecākais nodokļu INSPEKTORS

3352  03                Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

3353  01                Pabalstu INSPEKTORS

3353  02                Pensiju INSPEKTORS

3353  03                Pensiju un pabalstu INSPEKTORS

3354  01                Licenču INSPEKTORS

3354  02                PATENTVEDIS

3354  04                Licencēšanas EKSPERTS

3355  01                Policijas INSPEKTORS

3355  02                Vecākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355  03                IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355  04                Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355  05                Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355  06                Vecākais INSPEKTORS posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

3355  08                Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS

3355  12                Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355  13                INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355  14                Pašvaldības policijas INSPEKTORS

3355  15                INSPEKTORS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)

3355  18                INSPEKTORS KINOLOGS (iekšlietu jomā)

3355  20                DežūrINSPEKTORS vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

3355  22                Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355  23                Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355  24                INSPEKTORS DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

3355  26                Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

3355  27                Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS

3355  29                Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355  32                Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS

3355  33                Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS

3355  34                Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS

3355  35                KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)

3355  37                Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS

3355  38                Koledžas KADETS (iekšlietu jomā)

3355  39                Valsts policijas jaunākais VIRSNIEKS

3355  40                Valsts policijas jaunākais INSPEKTORS

3355  41                Vecākais IZMEKLĒTĀJS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

3355  42                IZMEKLĒTĀJS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

3359  01                Cenu INSPEKTORS

3359  03                Svaru un mēru INSPEKTORS

3411  01                PROKURORA PALĪGS

3411  02                JURISTA PALĪGS

3411  03                TIESNEŠA PALĪGS

 3411  04               Tiesas KONSULTANTS

3411  05                Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3411  06                Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3411  07                SENATORA PALĪGS

3411  08                Tiesu EKSPERTA PALĪGS

3411  09                JURISTS LINGVISTS

3411  10                KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā)

3411  11                Transportlīdzekļu REĢISTRATORS

3411  12                PATENTPILNVARNIEKA PALĪGS

3412  01                Sociālais APRŪPĒTĀJS

3412  02                Sociālais REHABILITĒTĀJS

3412  03                Sociālās palīdzības ORGANIZATORS

3412  04                SurdoTULKS

3412  05                Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

3412  06                Bāriņtiesas LOCEKLIS

3412  07                Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

3412  08                Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3412  09                Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS

3413  01                Pestīšanas armijas DARBINIEKS

3413  02                EVAŅĢĒLISTS

3413  03                ĶESTERIS

3413  04                MŪKS

3413  05                MŪĶENE

3413  06                SLUDINĀTĀJS

3413  07                Pastorālā darba SPECIĀLISTS

3421  01                ATLĒTS

3421  02                Sacīkšu BRAUCĒJS

3421  03                ŽOKEJS

3421  04                Profesionāls SPORTISTS

3421  05                ALPĪNISTS

3422  01                Sporta INSTRUKTORS

3422  02                Sporta TIESNESIS

3422  03                Sporta TRENERIS

3422  04                Sporta METODIĶIS

3422  05                Sporta SPECIĀLISTS

3423  01                Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS

3423  02                Trenažieru zāles INSTRUKTORS

3423  03                Sporta pasākumu ORGANIZATORS

3423  04                Sporta spēļu VADĪTĀJS

3423  05                Kalnu slēpošanas INSTRUKTORS

3423  06                Gaisa balona PILOTS INSTRUKTORS

3431  01                MikroFOTOGRĀFS

3431  02                Mākslas FOTOGRĀFS

3432  01                DEKORĒTĀJS

3432  02                Izstādes DEKORĒTĀJS

3432  03                Skatlogu DEKORĒTĀJS

3432  04                Dizaina SPECIĀLISTS

 3432  05               Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432  06                Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS

3432  09                ILUSTRATORS

3432  10                Teātra DEKORĒTĀJS

3432  11                Noformēšanas MĀKSLINIEKS

3432  14                Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS

3432  15                Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432  16                Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432  17                Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432  18                Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432  19                Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432  20                Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432  21                Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3432  23                Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS

3432  24                Rokdarbu MODELĒTĀJS

3432  25                Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS

3432  26                Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS

3432  27                Vides DIZAINERS

3432  28                Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS

3432  29                Tērpu stila SPECIĀLISTS

3432  30                Interjera NOFORMĒTĀJS

3432  31                Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS

3432  32                Produktu dizaina SPECIĀLISTS

3432  33                Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3432  34                Interjera dizaina SPECIĀLISTS

3432  35                Multimediju dizaina SPECIĀLISTS

3432  36                Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS

3432  43                Materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3432  44                Stila mēbeļu MODELĒTĀJS

3432  45                Dāvanu NOFORMĒTĀJS

3432  46                Skatlogu NOFORMĒTĀJS

3432  47                Foto dizaina SPECIĀLISTS

3432  48                Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS

3432  49                Apģērbu MODELĒTĀJS

3432  50                Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS

3432  51                Vides dizaina SPECIĀLISTS

3432  52                Ārtelpas labiekārtojuma un objektu dizaina SPECIĀLISTS

3433  01                BIBLIOTEKĀRS

3433  02                Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS

3433  03                Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3434  01                ŠEFPAVĀRS

3435  06                Polihromā koka RESTAURATORS

3435  13                Koka būvju RESTAURATORS

3435  14                Akmens būvju RESTAURATORS

3435  17                Zeltījumu RESTAURATORS

3435  18                RESTAURATORA ASISTENTS

3435  19                Kultūras METODIĶIS

 3435  20               Kultūras pasākumu ORGANIZATORS

3435  21                Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

3435  22                Svētku REŽISORS

3435  23                Kultūras projektu VADĪTĀJS

3435  28                Interešu pulciņa VADĪTĀJS

3435  29                PiroTEHNIĶIS

3435  30                Muzeja eksponātu RESTAURATORS

3435  31                Akmens un silikāta materiāla RESTAURATORS

3435  32                Būvgaldniecības RESTAURATORS

3435  33                Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes MEISTARS

3435  34                SCENOGRĀFS

3435  35                SUFLIERIS

3435  36                ANIMATORS

3511  01                Skaitļotāja OPERATORS

3511  02                Perifērijas iekārtu OPERATORS

3511  03                Datora OPERATORS

3511  04                S.W.I.F.T. OPERATORS

3511  06                S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS

3512  01                DatorTEHNIĶIS

3512  02                Datubāzu TEHNIĶIS

3512  03                Programmēšanas TEHNIĶIS

3512  04                Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3513  01                Datorsistēmu TEHNIĶIS

3513  02                Operāciju sistēmu TEHNIĶIS

3513  04                Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS

3513  05                Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS

3513  06                Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS

3513  07                Datorsistēmu TESTĒTĀJS

3513  08                Datortīkla uzturēšanas ADMINISTRATORS

3514  01                Informācijas tīkla PĀRZINIS

3514  03                Mājaslapas ADMINISTRATORS

3521  01                Radio/ elektronikas TEHNIĶIS

3521  02                Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3521  03                KinoOPERATORA ASISTENTS

3521  04                KinoOPERATORS

3521  05                Audio iekārtu OPERATORS

3521  06                Kinofilmu/ skaņu REDAKTORS

3521  07                Televīzijas OPERATORS

3521  08                Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS

3521  09                Mikrofona OPERATORS

3521  10                Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS

3521  11                Skaņu OPERATORS

3521  13                Pārraides iekārtas OPERATORS

3521  14                Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS

3521  19                Telegrāfa OPERATORS

3521  20                KinoPROJICĒTĀJS

3521  23                GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)

                universālais OPERATORS

3521  24                GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)

ierobežotais OPERATORS

3521  25                Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS

3521  26                VideoOPERATORS

3521  27                Audio un video TEHNIĶIS

3521  28                GAISMOTĀJS

3522  01                Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNIĶIS

3522  02                Aerokosmisko telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS

3522  03                Radara telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS

3522  04                Signālsistēmu telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS

3522  05                Telesakaru/ telekomunikāciju SPECIĀLISTS

3522  06                Tālsakaru OPERATORS

3522  07                GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases

radioELEKTRONIĶIS

3522  08                GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases

radioELEKTRONIĶIS

4110  01                Vadošais biroja SEKRETĀRS

4120  01                SEKRETĀRS

4120  02                Tehniskais SEKRETĀRS

4120  03                Lietvedības SEKRETĀRS

4131  02                STENOGRĀFS

4131  03                Telefaksa OPERATORS

4131  07                Teksta redaktora OPERATORS

4131  08                Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS

4131  09                Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS

4132  01                Informācijas ievadīšanas OPERATORS

4132  02                Elektroniskā pasta OPERATORS

4132  03                Pārkodēšanas OPERATORS

4132  07                Uzskaites OPERATORS

4132  09                Summatoru OPERATORS

4132  10                Dokumentu personalizācijas OPERATORS

4132  11                Teksta IEVADĪTĀJS

4132  12                Datu ievades OPERATORS

4211  01                Bankas KASIERIS

4211  02                Naudas MAINĪTĀJS

4211  03                Pastmarku PĀRDEVĒJS

4211  04                Valūtas KASIERIS

4211  05                KontrolKASIERIS

4211  06                Naudas SADALĪTĀJS

4211  07                Naudas APSTRĀDĀTĀJS

4211  08                Kases kontu OPERATORS

4211  09                Galvenais KASIERIS

4211  10                Kases VADĪTĀJS

4211  11                Pasta OPERATORS

4211  12                Bankas INKASENTS

4211  13                Naudas izmaksas KASIERIS

 4211  16               Preču KASIERIS

4211  17                Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS

4211  18                KASIERIS OPERATORS

4211  19                Pakalpojumu KASIERIS

4212  01                BUKMEIKERS

4212  02                KRUPJĒ

4212  03                Totalizatora BUKMEIKERS

4212  04                Spēļu iekārtu PĀRRAUGS

4212  05                Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS

4213  01                Naudas AIZDEVĒJS

4213  02                NOVĒRTĒTĀJS (lombardu pakalpojumu jomā)

4214  01                Parāda PIEDZINĒJS

4214  02                Ziedojumu VĀCĒJS

4221  01                Ceļojumu KONSULTANTS

4221  02                Ceļojumu ORGANIZATORS

4221  03                Tūrisma informācijas KONSULTANTS

4221  04                Ceļojumu AĢENTS

4221  05                Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

4221  06                Ekotūrisma SPECIĀLISTS

4222  01                PASZINIS

4222  02                Izziņu SNIEDZĒJS

4222  03                INFORMĒTĀJS (transporta jomā)

4222  04                Klientu apkalpošanas OPERATORS

4222  05                Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS

4222  06                Telefonbankas KONSULTANTS

4222  07                Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS

4222  08                Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS

4222  09                Telefonbankas OPERATORS

4223  01                Telefona komutatora OPERATORS

4223  02                TELEFONISTS

4223  03                Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)

4224  01                Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

4224  02                Viesnīcas ADMINISTRATORS

4224  03                Viesnīcas klientu REĢISTRATORS

4224  04                Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

4224  05                Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

4225  01                Uzziņu OPERATORS

4226  01                Klientu un pacientu REĢISTRATORS

4226  02                REĢISTRATORS

4226  03                SPA ADMINISTRATORS

4227  01                INTERVĒTĀJS

4229  01                Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS

4311  01                GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

4311  02                KASIERIS

4311  03                Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4311  04                Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4311  06                Nodokļu/ nodevu ADMINISTRATORS

 4311  07               RĒĶINVEDIS

4311  08                TĀMĒTĀJS

4311  09                INVENTARIZATORS

4311  10                Kontu OPERATORS

4312  01                TAKSĒTĀJS

4312  02                Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS

4312  03                Apdrošināšanas DARBINIEKS

4313  01                Algu GRĀMATVEDIS

4321  01                Noliktavu EKSPEDITORS

4321  02                MANTZINIS

4321  03                Noliktavas PĀRZINIS

4321  04                SVĒRĀJS

4321  05                Kravas NOFORMĒTĀJS

4321  06                PREČZINIS

4321  07                Produkcijas/ preces PIEŅĒMĒJS

4321  08                Noliktavas DARBINIEKS

4321  09                Komplektēšanas KONTROLIERIS

4321  10                Maiņas VECĀKAIS

4321  11                Taras PĀRZINIS

4321  12                Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS

4322  01                Materiālu PLĀNOTĀJS

4322  02                Ražošanas PLĀNOTĀJS

4322  03                Ražošanas DISPEČERS

4322  04                Darbu RĪKOTĀJS

4322  05                Ražošanas KONTROLIERIS

4322  06                Galvenais saimniecības PĀRZINIS

4322  07                Vecākais saimniecības PĀRZINIS

4322  08                Degvielas UZSKAITVEDIS

4322  10                Remontdarbu DISPEČERS

4323  01                Transporta DISPEČERS

4323  02                Galvenais transporta INSPEKTORS

4323  03                Transporta INSPEKTORS

4323  04                Transporta KONTROLIERIS

4323  05                Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

4323  06                Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

4323  07                Maršruta PĀRRAUGS

4323  08                Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS

4323  09                Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

4323  10                Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

4323  11                Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

4323  12                Stacijas DEŽURANTS

4323  14                Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

4323  15                Dzelzceļa DISPEČERS

4323  16                Dzelzceļa depo DEŽURANTS

4323  17                Transporta grafika ANALĪTIĶIS

4323  21                Dzelzceļa OPERATORS

4323  23                Dzelzceļa DEŽURANTS

 4323  24               Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

4323  25                Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

4323  26                Transporta PĀRRAUGS

4323  27                Videonovērošanas OPERATORS

4323  28                Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

4323  29                TĀLMANIS

4323  30                Kuģu AĢENTS

4323  31                BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā)

4323  32                Ostas UZRAUGS

4323  33                Trases DISPEČERS

4323  34                Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

4323  35                Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS

4323  36                Lidlauka DISPEČERS

4411  01                REĢISTRĒTĀJS

4411  02                Bibliotēku LIETVEDIS

4412  01                Pasta NOSŪTĪTĀJS

4412  02                Pasta KURJERS

4412  03                PASTNIEKS

4412  04                Tiesas ZIŅNESIS

4412  05                Pasta ŠĶIROTĀJS

4412  06                Pasta DARBINIEKS

4413  01                Informācijas KODĒTĀJS

4413  02                Informācijas KOREKTORS

4413  03                Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

4413  04                Dokumentu ŠĶIROTĀJS

4414  01                RAKSTVEDIS

4415  01                ARHIVĀRS

4415  02                KOPĒTĀJS

4415  03                Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā)

4415  04                Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS

4415  05                Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS

4415  06                Dokumentu pavairošanas tehnikas OPERATORS

4415  07                Kopēšanas mašīnu OPERATORS

4416  01                Personāla uzskaites DARBINIEKS

4419  01                TABEĻVEDIS

4419  02                UZSKAITVEDIS

5111  01                Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS

5111  02                Ielidošanas servisa AĢENTS

5111  03                Vilciena PAVADONIS

5111  04                Kuģa vecākais STJUARTS

5111  05                Kuģa STJUARTS

5111  06                Gaisa kuģa STJUARTS

5111  07                Vagonu PAVADONIS

5111  08                Dienesta vagona PAVADONIS

5112  01                Autobusa KONDUKTORS

5112  03                Tramvaja KONDUKTORS

5112  04                Trošu vagona KONDUKTORS

 5112  05               Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

5112  06                Trolejbusa KONDUKTORS

5113  01                Tūristu grupas VADĪTĀJS

5113  02                Ekskursiju GIDS

5113  03                Tūrisma GIDS

5113  04                Kultūras tūrisma GIDS

5113  05                Tūristu GIDS

5120  01                Vecākais PAVĀRS

5120  02                PAVĀRS

5120  03                Kuģa PAVĀRS

5120  04                Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5120  05                Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

5120  06                Zāles ADMINISTRATORS

5131  01                VIESMĪLIS

5131  02                Bistro pakalpojumu DARBINIEKS

5131  03                Bufetes KALPOTĀJS

5131  04                VĪNZINIS

5131  05                Klientu APKALPOTĀJS (ēdināšanas jomā)

5131  06                Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS

5132  01                Vecākais BĀRMENIS

5132  02                BĀRMENIS

5132  03                Minibāru PĀRZINIS

5132  04                Kafijas dzērienu BĀRMENIS

5141  01                FRIZIERIS

5141  02                Parūku MEISTARS

5141  03                Frizūru MODELĒTĀJS

5141  04                Dāmu FRIZIERIS

5141  05                Kungu FRIZIERIS

5141  07                FRIZIERIS STILISTS

5142  01                STILISTS

5142  02                Vizuālā tēla STILISTS

5142  03                ĢĒRBĒJS

5142  04                GRIMĒTĀJS

5142  05                VIZĀŽISTS

5142  06                ESTĒTISTS

5142  07                Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS

5142  08                MANIKĪRS

5142  09                PEDIKĪRS

5142  10                Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS

5142  11                TETOVĒTĀJS

5142  12                Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS

5142  13                PIRTNIEKS

5142  14                Pirts MEISTARS

5142  15                Pirts MEISTARA PALĪGS

5142  16                Solārija DARBINIEKS

5142  17                SPA SPECIĀLISTS

5142  18                AromTERAPEITS

 5142  19               KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona)

5151  01                ADMINISTRATORS

5151  03                Saimniecības VADĪTĀJS

5151  05                Virtuves VADĪTĀJS

5151  06                Sporta zāles PĀRZINIS

5151  07                Atpūtas bāzes PĀRZINIS

5151  08                Tiesas ADMINISTRATORS

5151  09                Veļas mazgātavas VADĪTĀJS

5151  10                Mājas PĀRVALDNIEKS

5151  11                Saimniecības PĀRZINIS

5151  19                Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

5151  20                Kapsētas PĀRZINIS

5151  21                Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS

5151  23                Viesnīcas stāva PĀRZINIS

5152  01                EKONOMS

5152  02                MĀJSAIMNIEKS

5153  01                Namu PĀRZINIS

5153  02                Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5153  03                Namu APSAIMNIEKOTĀJS

5153  04                Uzkopšanas darbu MEISTARS

5153  05                Ēkas inženiertehnisko sistēmu UZRAUGS

5161  01                ASTROLOGS

5161  02                HIROMANTS

5161  03                OKULTISTS

5161  04                ZĪLNIEKS

5161  05                EKSTRASENSS

5161  06                BIOENERĢĒTIĶIS

5162  01                PAVADONIS

5162  02                ASISTENTS personām ar invaliditāti

5162  03                ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem

5162  04                Sociālais MENTORS

5163  01                BALZAMĒTĀJS

5163  02                IEZĀRKOTĀJS

5163  03                KAPRACIS

5163  04                Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

5163  05                Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)

5164  01                Zirgu TRENERIS

5164  02                Suņu PAVADONIS

5164  03                Zooloģiskā dārza UZRAUGS

5164  04                Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

5164  05                Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

5164  06                Suņu audzētavas UZRAUGS

5164  07                Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

5164  08                Suņu un kaķu KOPĒJS

5164  09                KINOLOGS

5164  10                Suņu FRIZIERIS

5165  01                Autovadīšanas INSTRUKTORS

 5165  02               Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS

5169  01                Kluba SAIMNIEKS

5169  02                PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā)

5169  03                Deju PARTNERIS

5211  01                Kioska PĀRDEVĒJS

5211  02                Tirgus PĀRDEVĒJS

5212  01                Preču/ ielas PĀRDEVĒJS

5222  01                Vecākais PĀRDEVĒJS

5222  02                Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS

5222  03                Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS

5223  01                Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5223  02                Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5223  03                PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

5223  04                Mazumtirdzniecības AĢENTS

5223  05                PĀRDEVĒJA PALĪGS

5230  01                Biļešu kases KASIERIS

5230  02                Biļešu PĀRDEVĒJS

5230  03                Veikala KASIERIS

5230  04                Bagāžas KASIERIS

5241  01                Mākslas MODELIS

5241  02                Reklāmas MODELIS

5241  03                Tērpu DEMONSTRĒTĀJS

5242  01                Preču DEMONSTRĒTĀJS

5243  01                KOMIVOJAŽIERIS

5244  01                Pasūtījumu pieņemšanas OPERATORS

5244  02                Zvanu centru OPERATORS

5244  03                PĀRDEVĒJS pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem

5245  01                Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS

5245  02                Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS

5246  01                Ēdināšanas uzņēmuma KASIERIS PĀRDEVĒJS

5246  02                Bufetes PĀRDEVĒJS

5249  01                Nomas punkta DARBINIEKS

5249  02                Tirdzniecības VEICINĀTĀJS

5311  01                AUKLIS

5311  02                GUVERNANTS

5311  03                Skolēnu PAVADONIS

5311  04                Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS

5311  05                Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)

5311  06                Sociālais AUDZINĀTĀJS

5312  01                SKOLOTĀJA PALĪGS

5321  01                SANITĀRS

5321  02                Neatliekamās palīdzības SANITĀRS

5321  03                MĀSAS PALĪGS

5321  05                Medicīnas ASISTENTS

5322  01                Slimu bērnu AUKLIS

5322  02                APRŪPĒTĀJS

5329  01                FARMACEITA PALĪGS

5329  02                Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS

5411  01                UGUNSDZĒSĒJS

5411  02                Meža UGUNSDZĒSĒJS

5411  03                GLĀBĒJS

5411  04                UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

5411  05                Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS

5411  06                Operatīvais DEŽURANTS

5411  08                Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS/ UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs)

5411  09                GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS

5411  11                GLĀBĒJS MOTORISTS

5411  13                Ugunsdzēsības un aviācijas glābšanas SPECIĀLISTS

5412  01                Sabiedriskās kārtības SARGS

5413  01                Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413  02                Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

5413  03                INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413  04                Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

5413  07                Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS

5413  08                Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5413  09                Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS

5413  10                Ieslodzījuma vietas APSARGS

5413  11                Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS

5414  01                Apsardzes dienesta VADĪTĀJS

5414  02                Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5414  03                Apsardzes ORGANIZATORS

5414  04                APSARGS

5414  05                Apsardzes DARBINIEKS

5414  06                Centrālās apsardzes pults DEŽURANTS

5414  07                Apsardzes galvenais INSPEKTORS

5414  08                Apsardzes INSPEKTORS

5414  10                Apsardzes DEŽURANTS

5414  11                Apsardzes dienesta KONTROLIERIS

5414  12                Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS

5414  13                Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS

5414  18                MIESASSARGS

5414  19                Mobilās grupas APSARGS

5414  20                Videonovērošanas iekārtu OPERATORS

5414  23                INKASENTS

5414  24                Inkasācijas APSARGS

5414  25                Inkasācijas apsardzes dienesta VADĪTĀJS

5414  26                Inkasācijas apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5414  27                Signalizācijas pults OPERATORS

5419  01                Drošības SPECIĀLISTS

5419  02                Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS

5419  03                Drošības dienesta VADĪTĀJS

5419  04                Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5419  05                Drošības dienesta SPECIĀLISTS

 

 

5419  06                Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS

5419  07                Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS

5419  08                Galvenais dežūrINSPEKTORS

5419  09                MEŽSARGS

5419  10                Rezervāta UZRAUGS

5419  11                DEŽURANTS

5419  12                Eksponātu UZRAUGS

5419  13                Caurlaižu INSPEKTORS

5419  14                Režīma UZRAUGS

5419  15                Drošības galvenais INSPEKTORS

5419  16                Drošības INSPEKTORS

5419  17                Bruņojuma INSPEKTORS

5419  18                Bākas UZRAUGS

5419  19                DETEKTĪVS

5419  20                Kuģošanas kompānijas aizsardzības VIRSNIEKS

5419  21                Kuģa aizsardzības VIRSNIEKS

5419  22                Ostas aizsardzības VIRSNIEKS

5419  23                Ostas aizsardzības VIRSNIEKA VIETNIEKS

5419  24                Ostas iekārtas aizsardzības VIRSNIEKS

5419  25                DISPEČERS (iekšlietu jomā)

5419  26                Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

5419  27                Ostas policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS

5419  28                Ostas policijas KĀRTĪBNIEKS

6111  01                Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111  02                Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111  03                Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111  04                Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111  05                Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111  06                Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111  07                Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111  08                Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111  09                Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111  10                Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112  01                Augļu koku APGRIEZĒJS

6112  02                Kokaudzētavas SAIMNIEKS

6112  03                Augļu koku POTĒTĀJS

6112  04                Augļu koku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112  05                Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112  06                Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112  07                Augļu koku audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112  08                Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112  09                Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6113  01                DĀRZNIEKS

6113  02                Dārzniecības LAUKKOPIS

6113  03                Parka DĀRZNIEKS

6113  04                Siltumnīcas DĀRZNIEKS

6113  05                Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

 6113  06               Puķu AUDZĒTĀJS

6113  07                Sēņu AUDZĒTĀJS

6113  08                DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113  09                Apstādījumu KOPĒJS

6113  10                DaiļDĀRZNIEKS

6113  11                KOKKOPIS (arborists)

6113  12                DĀRZKOPIS

6113  13                AUGKOPIS

6114  01                LaukSAIMNIEKS

6114  02                LaukSTRĀDNIEKS

6121  01                LOPKOPIS

6121  02                Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121  03                Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121  04                Aitu CIRPĒJS

6121  05                GANS

6121  06                Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS

6121  07                Mehanizētās slaukšanas OPERATORS

6121  08                Liellopu LOPKOPIS

6121  09                CŪKKOPIS

6121  10                AITKOPIS

6121  11                Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS

6121  12                Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121  13                Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121  14                Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121  15                Suņu AUDZĒTĀJS

6121  17                Jaunlopu KOPĒJS

6121  18                ZIRGKOPIS

6121  19                Lauku STRĀDNIEKS (lopkopības jomā)

6122  01                Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6122  02                Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6122  03                Inkubatora OPERATORS

6122  04                PUTNKOPIS

6122  05                Olu ražošanas laukSAIMNIEKS

6123  01                BIŠKOPIS

6123  02                DRAVNIEKS

6129  01                Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6129  02                Savvaļas/ putnu AUDZĒTĀJS

6129  03                Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

6129  04                Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129  05                Dzīvnieku KĀVĒJS

6129  06                Gliemežu AUDZĒTĀJS

6129  07                Slieku AUDZĒTĀJS

6129  08                Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS

6130  02                Jauktu lauksaimniecības kultūru, dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas

laukSAIMNIEKS

6210  01                Koku AIZZĪMĒTĀJS

6210  02                Koku ATZAROTĀJS

 6210  03               Koku VEDĒJS

6210  04                MEŽCIRTĒJS

6210  05                MEŽSTRĀDNIEKS

6210  08                Malkas SKALDĪTĀJS

6210  09                ZĀĢĒTĀJS (meža jomā)

6210  11                Meža STĀDĪTĀJS

6210  12                Kokmateriālu MARĶĒTĀJS

6210  13                Koku KRĀVĒJS

6210  14                Koksnes ŠĶIROTĀJS

6210  15                Zāģu SAGATAVOTĀJS

6210  16                Pašgājēja transportlīdzekļa VADĪTĀJS

6210  18                Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS

6210  19                Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS

6210  20                Motorzāģa OPERATORS

6210  22                OGĻDEĢIS

6210  23                Kokmateriālu UZMĒRĪTĀJS

6221  01                Zivsaimniecības ZIVKOPIS

6221  02                Akvakultūras ZIVKOPIS

6221  03                Zivsaimniecības SAIMNIEKS

6221  04                Zivju/ inkubatora STRĀDNIEKS

6222  02                Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS

6222  03                ŠĶIPERIS

6222  05                Zvejas rīku IZGATAVOTĀJS

6223  02                Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS

6223  03                Vecākais TRAĻMEISTARS

6223  04                TRAĻMEISTARS

6224  02                MEDNIEKS

6330  01                ZEMNIEKS

6340  01                Meža un pļavas velšu VĀCĒJS

7111  01                Ēku CELTNIEKS

7111  02                BŪVNIEKS

7111  03                Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7111  04                Sausās būves MONTĒTĀJS

7111  05                Metāla būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7111  06                Dzelzsbetona būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7111  07                Stikloto būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7111  08                Koka būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7112  01                BRUĢĒTĀJS

7112  02                Krāšņu PODNIEKS

7112  03                MŪRNIEKS

7112  05                Kausu ODERĒTĀJS

7112  06                Kamīnu LICĒJS

7112  07                Kuģu katlu un krāšņu MŪRNIEKS

7113  01                AKMEŅKALIS

7113  02                Akmeņu MŪRNIEKS

7114  01                BETONĒTĀJS

7114  02                STIEGROTĀJS

 7115  01               NAMDARIS

7115  02                Guļbūves ēku CELTNIEKS

7115  03                Koka ēku CELTNIEKS

7115  04                BūvGALDNIEKS

7115  05                Skatuves MONTĒTĀJS

7115  06                Skatuves MEISTARS

7115  08                Koka kuģu BŪVĒTĀJS

7115  09                Būvizstrādājumu GALDNIEKS

7119  01                Drenu LICĒJS

7119  02                Sastatņu MONTĒTĀJS

7119  03                BRIGADIERIS (būvniecības jomā)

7119  04                Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS

7119  05                Industriālais ALPĪNISTS

7119  07                Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS

7119  08                Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS

7119  13                Ugunsdzēsības sistēmu MONTĒTĀJS

7119  15                Ledus MEISTARS

7121  01                JUMIĶIS

7122  01                Grīdas KLĀJĒJS

7122  02                FLĪZĒTĀJS

7122  03                Mozaīkas KLĀJĒJS

7122  04                Parketa KLĀJĒJS

7123  01                APMETĒJS

7123  02                Apdares darbu STRĀDNIEKS

7123  03                Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS

7124  01                Hidro- un siltumIZOLĒTĀJS

7124  02                Akustikas IZOLĒTĀJS

7124  03                Ēku SILTINĀTĀJS

7124  04                IZOLĒTĀJS

7125  01                STIKLINIEKS

7126  01                SANTEHNIĶIS

7126  02                Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS

7126  04                Apkures sistēmu MONTĒTĀJS

7126  05                Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu MONTĒTĀJS

7126  06                Inženierkomunikāciju MONTĒTĀJS

7126  07                Cauruļvadu MONTĒTĀJS

7126  08                Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu MONTĒTĀJS

7126  09                Ārējo gāzes tīklu MONTĒTĀJS

7126  10                Ārējo siltumapgādes tīklu MONTĒTĀJS

7126  11                Gāzes sistēmu MONTĒTĀJS

7127  01                Kondicionēšanas un aukstumiekārtu sistēmu MONTĒTĀJS

7127  03                Aukstumiekārtu MEHĀNIĶIS

7127  04                Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS

7127  05                Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7127  06                Gaisa kondicionēšanas mehānismu MEHĀNIĶIS

7127  07                Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7131  01                KRĀSOTĀJS

7131  02                BALSINĀTĀJS

7131  03                Tapešu LĪMĒTĀJS

7132  01                Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS

7132  02                LAKOTĀJS

7132  03                TONĒTĀJS

7133  01                Būvju TĪRĪTĀJS

7133  02                Konstrukciju TĪRĪTĀJS

7133  03                SKURSTEŅSLAUĶIS

7211  01                Veidņu IZGATAVOTĀJS

7211  02                Serdeņu IZGATAVOTĀJS

7211  03                Metāllējumu VEIDOTĀJS

7211  04                Metāllējumu APCIRTĒJS

7211  05                Metāllējumu IZSITĒJS

7211  06                METĀLLĒJĒJS

7211  07                Alumīnija logu izgatavošanas OPERATORS

7211  08                Alumīnija logu un metāla durvju izgatavošanas OPERATORS

7212  01                GāzMETINĀTĀJS (OAW)

7212  02                LODĒTĀJS

7212  03                KontaktMETINĀTĀJS

7212  04                Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)

7212  05                LokMETINĀTĀJS  metināšanā  ar  mehanizēto  iekārtu  aktīvās  gāzes vidē

(MAG)

7212  06                LokMETINĀTĀJS  metināšanā  ar  mehanizēto  iekārtu  inertās  gāzes vidē

(MIG)

7212  07                LokMETINĀTĀJS  metināšanā  ar  volframa  elektrodu  inertās  gāzes vidē

(TIG)

7212  08                LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām

7212  09                LāzerMETINĀTĀJS

7212  10                TermoGRIEZĒJS

7212  11                Plastmasas METINĀTĀJS

7212  12                Metālmateriālu METINĀTĀJS

7212  13                Dzelzceļa METINĀTĀJS

7212  14                Gāzes plazmas GRIEZĒJS

7212  15                Metāla GRIEZĒJS

7212  16                Lodēšanas iekārtu OPERATORS

7213  01                Skārda VALCĒTĀJS

7213  02                SKĀRDNIEKS

7213  03                Jumtu SKĀRDNIEKS

7213  04                Skārda LIECĒJS

7213  05                Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS

7213  06                Automobiļu SKĀRDNIEKS

7214  01                Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS

7214  02                Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS

7214  03                Kuģu REMONTATSLĒDZNIEKS

7214  04                KNIEDĒTĀJS

7214  06                AIZZĪMĒTĀJS

7214  07                Kuģu cauruļu ATSLĒDZNIEKS

 7215  01               TAKELĒTĀJS

7215  02                Kuģu TAKELĒTĀJS

7215  03                Trošu VIJĒJS

7221  01                KALĒJS

7221  02                Metāla ŠTANCĒTĀJS

7221  03                Metāla PRESĒTĀJS

7221  04                VELMĒTĀJS

7221  06                TERMISTS

7221  08                VARKALIS

7222  01                ATSLĒDZNIEKS

7222  02                Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS

7222  03                Instrumentu ATSLĒDZNIEKS

7222  04                Ieroču ATSLĒDZNIEKS

7223  01                FRĒZĒTĀJS

7223  02                URBĒJS

7223  03                VIRPOTĀJS

7223  04                ĒVELĒTĀJS

7223  05                TĒSĒJS

7223  06                Darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223  07                MetālAPSTRĀDĀTĀJS

7223  08                Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223  12                Zāģripu LABOTĀJS

7223  13                Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS

7223  15                Ciparu vadības frēzēšanas OPERATORS

7223  16                Metāla gravēšanas OPERATORS

7223  17                Metāla griešanas OPERATORS

7223  18                Kabeļu ražošanas OPERATORS

7223  19                Kniedēšanas OPERATORS

7223  20                Metāla liekšanas iekārtas OPERATORS

7223  21                Štancēšanas OPERATORS

7223  22                Ciparu vadības virpošanas OPERATORS

7223  23                Metāla zāģēšanas OPERATORS

7223  24                Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS

7223  25                Vītņu griešanas OPERATORS

7223  28                ELEKTROEROZISTS

7223  29                Atsperu tīšanas OPERATORS

7223  30                Erozijas mašīnas iekārtu OPERATORS

7223  32                IZVIRPOTĀJS

7223  33                Ražošanas BRIGADIERIS

7223  34                Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu OPERATORS

7224  01                PULĒTĀJS

7224  02                Instrumentu ASINĀTĀJS

7224  03                SLĪPĒTĀJS

7224  04                SMIRĢELĒTĀJS

7224  05                Metāla RŪDĪTĀJS

7231  01                Transporta MEHĀNIĶIS

7231  02                AutoMEHĀNIĶIS

7231  03                Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS

7231  04                AutoATSLĒDZNIEKS

7231  08                AutoMEHĀNIĶA PALĪGS

7231  10                Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS

7231  12                Motociklu MEHĀNIĶIS

7231  15                Autovirsbūvju REMONTATSLĒDZNIEKS

7231  17                Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS

7231  18                Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS

7232  01                Gaisa kuģa MEHĀNIĶIS

7232  02                Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS

7232  03                Aeronautikas MEHĀNIĶIS

7232  04                Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS

7232  05                Gāzes turbīnu dzinēju MEHĀNIĶIS

7233  01                MEHĀNIĶIS

7233  02                REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  03                Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS

7233  04                Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  05                MONTĒTĀJS

7233  06                EĻĻOTĀJS

7233  07                Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  08                Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS

7233  09                Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  10                Tekstilražošanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  11                Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  12                Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS

7233  13                Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  14                MEISTARA PALĪGS

7233  15                Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  16                Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  17                Metālapstrādes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  18                Meža mašīnu MEHĀNIĶIS

7233  20                Mehānismu MEHĀNIĶIS

7233  21                Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

7233  22                Rūpniecisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  23                Instrumentu MEHĀNIĶIS

7233  24                Eļļošanas mehānismu MEHĀNIĶIS

7233  25                Dzinēju mehānismu MEHĀNIĶIS (lauksaimniecības un rūpniecības jomā)

7233  26                Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  27                Farmācijas iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  28                Atomenerģijas ražošanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  29                Ostas tehnikas mehānismu MEHĀNIĶIS

7233  30                Ceha iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  31                Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS

7233  32                Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS

7233  33                Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS

7233  34                Sliežu ceļu mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS

7233  35                Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS

 7233  36               Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  37                Jūras mehānismu MEHĀNIĶIS

7233  38                Kuģu būves MEHĀNIĶIS

7233  39                Kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS

7233  40                Kuģa ATSLĒDZNIEKS

7233  41                Kuģa armatūras REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  42                Ritošā sastāva REMONTATSLĒDZNIEKS

7233  43                BRIGADIERIS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā)

7233  44                Sliežu ceļu BRIGADIERIS

7234  02                Velosipēdu MEHĀNIĶIS

7311  01                PulksteņMEISTARS

7311  02                Optikas ierīču MEISTARS

7311  03                Instrumentu MEISTARS

7312  01                Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS

7312  02                Akordeonu TEHNIĶIS

7312  03                Koka pūšamo instrumentu TEHNIĶIS

7312  04                Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS

7312  05                Klavieru BŪVĒTĀJS

7312  06                Ērģeļu BŪVĒTĀJS

7312  07                Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS

7312  08                Stīgu IZGATAVOTĀJS

7312  09                Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS

7312  10                Mūzikas instrumentu LABOTĀJS

7312  11                Klavieru RESTAURATORS

7312  12                Vijoļu BŪVĒTĀJS

7312  13                Ērģeļu un mūzikas instrumentu RESTAURATORS

7313  01                JUVELIERIS

7313  02                Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS

7313  03                SUDRABKALIS

7313  04                ROTKALIS

7313  06                ZELTKALIS

7314  01                PODNIEKS

7314  02                Māla PRESĒTĀJS

7314  03                KERAMIĶIS

7315  01                Stikla PŪTĒJS

7315  02                Stikla SLĪPĒTĀJS

7316  01                Stikla GRAVIERIS

7316  02                Stikla MATĒTĀJS

7316  03                APGLEZNOTĀJS

7316  04                EMALJĒTĀJS

7316  05                DaiļKRĀSOTĀJS

7317  02                KokGRIEZĒJS

7317  03                Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7317  04                PINĒJS

7317  05                MUCINIEKS

7317  06                RATNIEKS

7318  02                Ādas AMATNIEKS

 7318  03               Apģērbu AMATNIEKS

7318  04                Tautastērpu DARINĀTĀJS

7318  06                Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS

7318  08                Žalūziju IZGATAVOTĀJS

7318  10                Šķiedru KĀRSĒJS

7318  11                Dzijas VĒRPĒJS

7318  12                Šķiedru GRIEZĒJS

7318  13                Šķiedru CIRTĒJS

7318  15                ADĪTĀJS

7318  16                AUDĒJS

7318  17                IESTATĪTĀJS

7318  18                TINĒJS

7318  21                Mežģīņu DARINĀTĀJS

7318  22                KNIPELĒTĀJS

7318  23                TAMBORĒTĀJS

7318  25                Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS

7319  03                Metāla AMATNIEKS

7319  04                Akmens GRIEZĒJS

7319  05                AKMEŅKALIS AMATNIEKS

7319  06                Kapu/ akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS

7321  01                Iespieddarbu SALICĒJS

7321  02                Iespieddarbu MAKETĒTĀJS

7321  04                Iespiedformu IZGATAVOTĀJS

7321  05                Reproiekārtas OPERATORS

7321  06                Lāzergravēšanas OPERATORS

7321  09                GRAVIERIS

7321  10                Teksta MAKETĒTĀJS

7322  01                AUGSTSPIEDĒJS

7322  02                Ofseta IESPIEDĒJS

7322  03                Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS

7322  04                FleksoIESPIEDĒJS

7322  05                SietSPIEDĒJS

7322  06                IESPIEDĒJS

7322  07                Iespiedmašīnas OPERATORS

7322  08                Audumu/ apdrukāšanas iekārtas OPERATORS

7322  09                Digitālās iespiešanas OPERATORS

7322  10                Plēvju līmējamās iekārtas/ iespiedmašīnas OPERATORS

7322  11                Auduma IESPIEDĒJS

7323  01                Iespieddarbu apstrādes SPECIĀLISTS

7323  02                Gatavās produkcijas piegriešanas OPERATORS

7323  03                BROŠĒTĀJS

7323  04                Iesiešanas iekārtas OPERATORS

7323  05                Locīšanas iekārtas OPERATORS

7323  06                GRĀMATSĒJĒJS

7323  07                Grāmatu LABOTĀJS

7411  01                ELEKTRIĶIS

7411  02                ElektroMONTIERIS

 7411  03               Elektrotīklu ELEKTRIĶIS

7411  04                Apgaismes ELEKTRIĶIS

7411  05                BūvELEKTRIĶIS

7412  01                ElektroATSLĒDZNIEKS

7412  02                Liftu elektroMEHĀNIĶIS

7412  03                Dzelzceļa elektroMONTIERIS

7412  04                Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7412  05                Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS

7412  06                Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS

7412  07                Sakaru elektroMEHĀNIĶIS

7412  08                Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS

7412  13                Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS

7412  14                AutoDIAGNOSTIĶIS

7412  15                AutoELEKTRIĶIS

7412  16                Kuģa ELEKTRIĶIS

7413  01                Gaisa kabeļu LICĒJS

7413  02                Vadu VILCĒJS

7413  03                Elektrolīniju MEHĀNIĶIS

7413  06                LīnijSTRĀDNIEKS

7413  07                Pazemes kabeļu LICĒJS

7413  08                Lauku elektroMONTIERIS

7413  09                Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS

7413  10                Kabeļu līniju elektroMONTIERIS

7413  11                Kabeļu trašu UZRAUGS

7413  12                Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS

7413  13                Kontakttīklu elektroMONTIERIS

7421  01                Elektronikas MEHĀNIĶIS

7421  02                Elektronikas MONTĒTĀJS

7421  03                Signāliekārtu MONTĒTĀJS

7421  04                Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS

7421  05                Radio MEHĀNIĶIS

7421  06                Televizoru MEHĀNIĶIS

7421  07                RadioELEKTRONIĶIS

7421  08                KinoMEHĀNIĶIS

7421  09                Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS

7421  10                Elektronikas REGULĒTĀJS

7421  11                Pusvadītāju aparātu būves IESTATĪTĀJS

7421  12                Kontroles sistēmu MEHĀNIĶIS

7422  01                Datortehnikas MEHĀNIĶIS

7422  02                Telefonu MEHĀNIĶIS

7422  03                Telesakaru/ telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS

7422  04                Telegrāfa MEHĀNIĶIS

7422  05                Telefona sakaru MEHĀNIĶIS

7511  01                MIESNIEKS

7511  02                Zivju APSTRĀDĀTĀJS

7511  03                Gaļas KŪPINĀTĀJS

7511  04                Gaļas IZCIRTĒJS

 7511  05               Gaļas KULINĀRS

7511  06                Zivju KŪPINĀTĀJS

7511  07                Zivju KULINĀRS

7511  08                Gaļas produktu IZGATAVOTĀJS

7511  09                Lopu KĀVĒJS

7512  01                MAIZNIEKS

7512  02                CEPĒJS

7512  03                DOZĒTĀJS

7512  04                FORMĒTĀJS

7512  05                MĪCĪTĀJS

7512  06                KONDITORS

7512  07                Mīklas GATAVOTĀJS

7512  08                Konfekšu RAŽOTĀJS

7512  10                KONDITORA PALĪGS

7512  11                Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu SPECIĀLISTS

7512  12                CEPĒJA PALĪGS

7513  01                Sviesta MEISTARS

7513  02                Siera IZGATAVOTĀJS

7513  03                Piena produktu ražošanas MEISTARS

7513  04                Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS

7513  05                Siera KŪPINĀTĀJS

7514  01                Augļu KONSERVĒTĀJS

7514  02                Sulas SPIEDĒJS

7514  03                Eļļas SPIEDĒJS

7514  04                VĀRĪTĀJS

7514  05                Dārzeņu KONSERVĒTĀJS

7514  06                ALDARIS

7514  07                VĪNDARIS

7515  01                ŠĶIROTĀJS

7515  02                DEGUSTĒTĀJS

7516  01                Tabakas STRĀDNIEKS

7521  01                Apaļkoku ŠĶIROTĀJS

7521  02                Zāģmateriālu ŽĀVĒTĀJS

7521  03                Koksnes IMPREGNĒTĀJS

7522  01                GALDNIEKS

7522  02                Mēbeļu GALDNIEKS

7522  03                Transporta GALDNIEKS

7522  05                GALDNIEKA PALĪGS

7522  06                Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS

7522  07                Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS

7522  08                Koka modeļu IZGATAVOTĀJS

7522  09                Koka laivu IZGATAVOTĀJS

7522  10                Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7522  11                Koka INKRUSTATORS

7522  12                Parketa IZGATAVOTĀJS

7522  13                Zārku IZGATAVOTĀJS

7522  14                Koka izstrādājumu PULĒTĀJS

 7522  15               Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7523  01                Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS

7523  02                Koka SLĪPĒTĀJS

7523  03                Koka ZĀĢĒTĀJS (kokapstrādes jomā)

7523  04                Koka URBĒJS

7523  05                Koka VIRPOTĀJS

7523  06                Datorizētu kokapstrādes iekārtu OPERATORS

7523  07                Koksnes apstrādes virpas OPERATORS

7523  08                Koksnes liekšanas iekārtu OPERATORS

7523  09                Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS

7523  10                Koksnes kodināšanas iekārtu OPERATORS

7523  11                Koksnes apdares iekārtu OPERATORS

7523  12                Mēbeļu izgatavošanas iekārtu OPERATORS

7523  13                Līmēšanas iekārtu OPERATORS

7523  14                Kokapstrādes iekārtu OPERATORS

7523  15                Kokapstrādes pusautomātisko iekārtu OPERATORS

7523  16                Koka logu izgatavošanas OPERATORS

7523  17                BRIGADIERIS (kokapstrādes jomā)

7531  01                ŠUVĒJS

7531  02                CEPURNIEKS

7531  03                DRĒBNIEKS

7531  04                MODISTS

7531  05                Kostīmu MEISTARS

7531  06                Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS

7531  07                Kungu apģērbu DRĒBNIEKS

7531  08                Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7531  09                Kažokādu DRĒBNIEKS

7532  01                LEKĀLISTS

7532  02                PIEGRIEZĒJS

7532  03                Piegriešanas izklātņu VEIDOTĀJS

7532  04                Modeļu IZGATAVOTĀJS

7532  05                Audumu KOMPLEKTĒTĀJS

7532  06                Audumu IZKLĀJĒJS

7532  07                Lekālu IZKLĀJĒJS

7533  01                Apģērbu ŠUVĒJS

7533  02                IZŠUVĒJS

7533  03                Pārsegu/ telšu IZGATAVOTĀJS

7533  04                MašīnIZŠUVĒJS

7533  05                Ādas apģērbu ŠUVĒJS

7533  06                Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7533  07                PalīgŠUVĒJS

7533  08                Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7534  01                TAPSĒTĀJS

7534  02                Mēbeļu TAPSĒTĀJS

7534  03                Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS

7534  04                Matraču ŠUVĒJS

7534  05                Segu ŠUVĒJS

 7535  01               ĀDMINIS

7535  02                Ādu ŠĶIROTĀJS

7535  03                Ādu MIECĒTĀJS

7535  04                Ādu ATGAĻOTĀJS

7535  05                Ādu KRĀSOTĀJS

7535  06                Kažokādu KRĀSOTĀJS

7535  07                Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS

7536  01                KURPNIEKS

7536  02                Apavu PIEGRIEZĒJS

7536  03                Apavu LĪMĒTĀJS

7536  04                Apavu KRĀSOTĀJS

7536  05                Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS

7536  06                KURPNIEKA PALĪGS

7536  07                Apavu LABOTĀJS

7536  08                Apavu LABOTĀJA PALĪGS

7536  09                Koka apavu KURPNIEKS

7536  10                SEGLINIEKS

7536  11                Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS

7541  01                ŪDENSLĪDĒJS

7541  02                Industriālais/ komerciālais ŪDENSLĪDĒJS

7541  03                Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS

7542  01                SPRIDZINĀTĀJS

7542  02                Spridzināšanas darbu VADĪTĀJS

7543  01                KONTROLIERIS

7543  02                DEFEKTOSKOPISTS

7543  03                IZMĒĢINĀTĀJS

7543  04                DOZIMETRISTS

7543  05                RADIOMETRISTS

7543  06                Sliežu DEFEKTOSKOPISTS

7543  07                Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS

7543  08                LABORANTS

7544  01                DEZINFEKTORS

7549  02                FLORISTS

7549  03                Floristikas SPECIĀLISTS

8111  01                Karjera STRĀDNIEKS

8111  02                Paraugu ŅĒMĒJS (karjeru izstrādes jomā)

8111  03                Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS

8111  04                Karjera ražošanas līnijas OPERATORS

8112  01                Akmens/ apstrādes iekārtas OPERATORS

8112  02                Drupināšanas OPERATORS

8112  03                Šķirošanas OPERATORS

8113  01                Aku/ urbšanas OPERATORS

8113  02                Naftas un gāzes atradņu/ urbšanas OPERATORS

8114  01                Betona ražošanas OPERATORS

8114  02                Cementa dzirnavu OPERATORS

8114  03                Cementa dzirnavu OPERATORA PALĪGS

8114  04                Asfaltbetona gatavošanas iekārtu OPERATORS

 8114  05               Bitumena gatavošanas iekārtu OPERATORS

8121  01                Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS

8121  02                Karstās apstrādes krāsns OPERATORS

8121  03                Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS

8121  04                Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS

8121  05                Liešanas iekārtas OPERATORS

8121  06                Velmēšanas stāva OPERATORS

8121  07                Metāla KAUSĒTĀJS

8122  01                ANODĒTĀJS

8122  02                CINKOTĀJS

8122  03                ALVOTĀJS

8122  04                ElektroPĀRKLĀJĒJS/ GALVANIZĒTĀJS

8122  05                Attaukošanas OPERATORS

8122  06                Kodināšanas OPERATORS

8122  07                Metāla krāsošanas OPERATORS

8122  09                Metāla pulverizēšanas OPERATORS

8122  10                Metāla/ smilšstrūklas iekārtas OPERATORS

8131  01                Ķīmisko vielu/ malšanas iekārtas OPERATORS

8131  02                Ķīmisko vielu/ pulverizēšanas iekārtas OPERATORS

8131  03                Apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8131  04                Ķīmisko procesu/ autoklāva OPERATORS

8131  07                Rotējošās krāsns OPERATORS

8131  09                Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS

8131  10                Ķīmisko vielu/ centrbēdzes separatora OPERATORS

8131  11                Ķīmisko vielu/ ekstraktu pagatavošanas OPERATORS

8131  13                Smaržu/ destilēšanas iekārtas OPERATORS

8131  14                Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS

8131  15                Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS

8131  16                Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS

8131  17                Ķīmisko vielu/ šķīdumu sagatavošanas OPERATORS

8131  18                Ķīmisko vielu/ kraušanas iekārtu OPERATORS

8131  19                Biotehnoloģisko procesu OPERATORS

8131  20                Ķīmiskās produkcijas ražošanas OPERATORS

8132  01                FOTOGRĀFS

8132  02                Fotogrāfiju/ iespiedmašīnas OPERATORS

8141  01                Gumijas/ veidošanas OPERATORS

8141  02                Gumijas/ apstrādes OPERATORS

8141  03                Gumijas/ ražošanas OPERATORS

8141  04                Gumijas/ karstās presēšanas OPERATORS

8141  05                Riepu/ restaurācijas/ apstrādes OPERATORS

8141  06                Gumijas izstrādājumu/ vulkanizācijas OPERATORS

8141  07                VULKANIZĒTĀJS

8142  01                Veidošanas OPERATORS

8142  02                Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS

8142  03                Spiedliešanas OPERATORS

8142  04                Celofāna, polietilēna/ iesaiņojuma ražošanas OPERATORS

8142  05                Plastikāta pudeļu izpūšanas OPERATORS

8142  06                Plastikāta laivu IZGATAVOTĀJS

8142  07                Plastikāta logu izgatavošanas OPERATORS

8142  08                Plastikāta (PVC) logu un durvju izgatavošanas OPERATORS

8142  09                Putuplasta ražošanas/ putuplasta izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8143  01                Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS

8143  02                Kartona/ izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8143  03                Papīra/ izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8151  01                Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS

8151  02                Šķiedru gatavošanas OPERATORS

8151  03                Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS

8151  04                Diegu un dzijas/ vērpšanas iekārtas OPERATORS

8151  05                Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)

8151  06                Spoļu LICĒJS

8151  07                Šķērēšanas iekārtas OPERATORS

8151  08                Kāršanas iekārtas OPERATORS

8151  10                Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS

8151  11                Spolēšanas iekārtas OPERATORS

8151  12                Dublēšanas iekārtas OPERATORS

8151  13                Grodošanas iekārtas OPERATORS

8151  14                ŠĶETERĒTĀJS

8151  15                Teksturēšanas OPERATORS

8151  16                Apvīšanas iekārtas OPERATORS

8152  01                Aušanas OPERATORS

8152  03                Adīšanas OPERATORS

8153  01                Šūšanas iekārtu OPERATORS

8153  02                Izšūšanas iekārtu OPERATORS

8153  03                Veļas un korsešu šūšanas OPERATORS

8154  01                Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS

8154  02                Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS

8154  04                Krāsošanas OPERATORS

8154  07                Tvaikošanas OPERATORS

8154  08                Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS

8154  09                Ķīmiskās apstrādes OPERATORS

8154  10                Tekstilprodukcijas apstrādes OPERATORS

8155  01                Jēlādas apstrādes OPERATORS

8156  01                Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS

8156  02                Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8157  01                Mazgāšanas OPERATORS

8157  02                Veļas mazgājamās mašīnas OPERATORS

8157  03                Žāvēšanas OPERATORS

8157  04                Gludināšanas OPERATORS

8159  01                Dalīšanas mašīnas OPERATORS

8159  02                Cirpšanas mašīnas OPERATORS

8160  01                Pārtikas produktu ražošanas OPERATORS

8160  03                Piena produktu ražošanas iekārtu OPERATORS

8160  04                Zivju apstrādes iekārtu OPERATORS

8160  05                Gaļas apstrādes iekārtu OPERATORS

8160  06                Maiznīcas produkcijas ražošanas iekārtu OPERATORS

8160  07                Maizes cepšanas iekārtu OPERATORS

8160  08                Šokolādes ražošanas iekārtu OPERATORS

8160  09                Graudu apstrādes OPERATORS

8160  10                Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu OPERATORS

8160  11                Graudu kaltēšanas iekārtu OPERATORS

8160  12                Suņu un kaķu barības ražošanas iekārtu OPERATORS

8160  13                MALĒJS

8160  14                Alus misas VĀRĪTĀJS

8160  15                Alus filtrēšanas OPERATORS

8160  16                Dzērienu ražošanas BRIGADIERIS

8171  01                Papīra ražošanas iekārtu OPERATORS

8171  02                Virsmas apdares iekārtas OPERATORS

8171  03                Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8171  04                Impregnēšanas iekārtas OPERATORS

8172  01                Mizošanas iekārtas OPERATORS

8172  02                Koksnes drupināšanas iekārtas OPERATORS

8172  03                Šķeldas smalcināšanas OPERATORS

8172  04                Granulu ražošanas OPERATORS

8172  05                Kokzāģētavas OPERATORS

8172  06                Lentzāģa OPERATORS

8172  07                Gatera MAŠĪNISTS

8172  08                Finieru lobīšanas OPERATORS

8172  09                Zāģēšanas OPERATORS

8172  10                Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8172  11                Šķirošanas līnijas OPERATORS

8172  12                Preses OPERATORS

8172  13                Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS

8172  14                Finieru frēzēšanas OPERATORS

8172  15                Finieru saaudzēšanas OPERATORS

8172  16                Finieru piegriešanas OPERATORS

8172  17                Finieru labošanas/ līnijas OPERATORS

8172  18                Finieru paku savākšanas/ līnijas OPERATORS

8172  19                Līmes sagatavošanas un formēšanas līnijas OPERATORS

8172  20                Laminēšanas iekārtas OPERATORS

8172  21                Koksnes slīpēšanas/ līnijas OPERATORS

8181  01                Ķieģeļu un dakstiņu/ apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8181  02                Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas/ ražošanas OPERATORS

8181  03                Stikla un keramikas malšanas iekārtas/ ražošanas OPERATORS

8181  04                Māla/ ražošanas OPERATORS

8181  05                Stikla šķiedras/ ražošanas OPERATORS

8181  06                Keramikas GLAZĒTĀJS

8181  07                Stikla apstrādes līnijas OPERATORS

8182  01                Rūpnīcas/ katlu KURINĀTĀJS

8182  02                Tvaika mašīnas OPERATORS

8182  03                Katlu MAŠĪNISTS

8182  04                Apkures/ krāšņu KURINĀTĀJS

8182  05                Siltumtīklu OPERATORS

8182  06                Turbīnu iekārtu OPERATORS

8182  13                Apkures iekārtas OPERATORS

8182  14                Gazificēto krāšņu OPERATORS

8182  15                Gāzes OPERATORS (krematorijā)

8182  16                Kompresora OPERATORS

8182  17                Ventilācijas iekārtas OPERATORS

8182  18                Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS

8183  01                Aizvākošanas iekārtas OPERATORS

8183  02                Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS

8183  03                Etiķešu līmēšanas OPERATORS

8183  04                Saiņošanas OPERATORS

8183  05                Marķēšanas iekārtas OPERATORS

8183  06                Konteineru/ pildīšanas iekārtas OPERATORS

8183  07                Pudeļu uzpildes OPERATORS

8183  08                Robota OPERATORS

8183  09                Iepildīšanas līnijas REGULĒTĀJS

8183  10                Iepildīšanas līnijas OPERATORS

8183  11                Skābekļa balonu PILDĪTĀJS

8183  12                Olu šķirošanas, iesaiņošanas, marķēšanas un iepakošanas iekārtu OPERATORS

8189  01                Presēšanas iekārtas OPERATORS

8189  02                Šķidrumu iekārtas OPERATORS

8189  03                Sniega ģeneratoru OPERATORS

8189  04                Vagonu mazgāšanas mašīnas OPERATORS

8189  05                Griešanas OPERATORS

8189  06                Sveču ražošanas iekārtas OPERATORS

8189  07                Dzesēšanas iekārtas OPERATORS

8189  08                Karsēšanas iekārtas OPERATORS

8189  09                Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS

8189  10                Saldēšanas iekārtas OPERATORS

8211  01                Rūpniecisko iekārtu MONTIERIS

8211  02                Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS

8211  03                Sliežu ceļu MONTIERIS

8212  01                Elektroiekārtu MONTIERIS

8212  02                Uztīšanas iekārtas MONTIERIS

8212  03                AKUMULATORISTS

8212  04                Audiovideoiekārtu MONTIERIS

8212  05                Elektronisko iekārtu MONTIERIS

8212  06                Pusvadītāju aparātu būves OPERATORS

8212  07                Mikroelektronikas iekārtu MONTIERIS

8212  08                Radioaparatūras MONTIERIS

8212  09                Vājstrāvu sistēmu MONTIERIS

8219  01                Metāla/ mēbeļu MONTIERIS

8219  02                Metāla izstrādājumu MONTĒTĀJS

8219  03                Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219  04                Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219  05                Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219  06                Koka/ mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS

8219  07                Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219  08                Kompozīto ražojumu MONTIERIS

8219  09                Pasākumu tehniskā nodrošinājuma MONTIERIS

8311  04                Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311  05                Vilces līdzekļa VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS

8311  06                Vilces līdzekļa VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311  07                Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS

8311  08                Dīzeļvilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS

8311  09                Elektrovilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS

8311  10                Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS

8311  11                Dīzeļvilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS

8311  12                Elektrovilciena VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS

8311  13                Sliežu motortransporta VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS

8311  14                Dīzeļvilciena VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311  15                Elektrovilciena VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311  16                Sliežu motortransporta VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311  17                Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS/ MAŠĪNISTS

8311  18                Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311  19                Vilces līdzekļa VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS

8311  20                Sliežu motortransporta VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS

8311  21                Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA/ MAŠĪNISTA PALĪGS

8311  22                Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS

8311  23                Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS/ MAŠĪNISTS INSTRUKTORS

8312  01                Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS

8312  02                Vilcienu SASTĀDĪTĀJS

8312  03                Vilcienu SARGS

8312  04                Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS

8312  05                Dzelzceļa šķirošanas DEŽURANTS

8312  06                Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS

8312  07                Vagonu APSKATĪTĀJS (remontētājs)

8312  08                Vagonu parka DEŽURANTS

8312  10                Vilcienu PIEŅĒMĒJS

8312  11                Kravas vilcienu KONDUKTORS

8312  12                Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS

8312  13                Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS

8312  14                Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS

8321  01                Sakaru MOTOCIKLISTS

8321  02                Motocikla VADĪTĀJS

8322  01                Automobiļa VADĪTĀJS

8322  02                Furgona VADĪTĀJS

8322  03                Sanitārautomobiļa VADĪTĀJS

8322  04                Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS

8322  05                Taksometra VADĪTĀJS

8322  06                Mikroautobusa VADĪTĀJS

 8331  01               Autobusa VADĪTĀJS

8331  02                Tramvaja VADĪTĀJS

8331  03                Trolejbusa VADĪTĀJS

8331  04                Autobusa, trolejbusa un tramvaja VADĪTĀJS MANEVRĒTĀJS

8332  01                Atkritumvedēja VADĪTĀJS

8332  02                Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

8332  03                Kravas automobiļa VADĪTĀJS

8332  04                Paškrāvēja/ automobiļa VADĪTĀJS

8332  05                Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

8332  06                Ielu laistīšanas/ automobiļa VADĪTĀJS

8332  07                Ielu kaisīšanas/ automobiļa VADĪTĀJS

8332  08                Specializētā/ automobiļa VADĪTĀJS

8332  09                Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

8332  10                Betona maisītāja/ sūkņa VADĪTĀJS

8332  11                Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS

8341  01                Kombaina VADĪTĀJS

8341  02                Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS

8341  04                Kokvedēja automobiļa VADĪTĀJS

8341  05                Traktora VADĪTĀJS

8341  06                Traktortehnikas VADĪTĀJS

8341  07                Meža mašīnu OPERATORS

8342  01                Bagarēšanas mašīnu OPERATORS

8342  03                Betona ieklājēja OPERATORS

8342  04                Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS

8342  05                Asfalta ieklājēja OPERATORS

8342  06                Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (būvniecības jomā)

8342  07                Buldozera VADĪTĀJS

8342  08                Pamatu veltņa VADĪTĀJS

8342  09                Asfalta veltņa VADĪTĀJS

8342  10                Ekskavatora VADĪTĀJS

8342  11                Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS

8342  12                Pāļdziņa VADĪTĀJS

8342  13                Gudronatora VADĪTĀJS

8342  14                Autogreidera VADĪTĀJS

8342  15                Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS

8342  16                Ceļa frēzes VADĪTĀJS

8342  17                Ceļa frēzes OPERATORS

8342  18                Pašgājēja iekrāvēja VADĪTĀJS

8342  20                Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS

8342  21                Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS

8342  22                Zemessmēlēja VADĪTĀJS

8342  23                Ceļa veltņa OPERATORS

8342  24                Greideru un skrēperu VADĪTĀJS

8342  25                Zemes pārvietošanas iekārtu OPERATORS

8342  26                Cauruļlicēja VADĪTĀJS

8342  27                Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS

8343  01                Celtņa OPERATORS

 8343  02               Elevatora OPERATORS

8343  03                Eskalatora OPERATORS

8343  04                Kuģa/ celtņa OPERATORS

8343  05                Vinčas OPERATORS

8343  06                Autoceltņa/ automobiļa VADĪTĀJS

8343  07                Transportiera APKALPOTĀJS

8343  08                Pacēlāja MAŠĪNISTS

8343  09                Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS

8343  10                Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS

8343  11                Metalurģiskās iekārtas/ celtņa OPERATORS

8343  12                Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS

8343  13                Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS

8343  14                DOKERS

8343  15                DOKERU BRIGADIERIS

8343  16                Autotorņa VADĪTĀJS

8344  01                Lifta/ platformas OPERATORS

8344  02                Autokrāvēja VADĪTĀJS

8344  03                Elektrokrāvēja OPERATORS

8344  04                Elektrokāra VADĪTĀJS

8344  05                Lidostas KRĀVĒJS

8350  01                BOCMANIS

8350  02                Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)

8350  03                Kuģa MATROZIS

8350  04                Iekšējo ūdeņu kuģa MATROZIS

8350  05                MATROZIS MOTORISTS

8350  06                Kuģa MOTORISTS

8350  07                Kuģa sūkņu MAŠĪNISTS

8350  09                Kuģu TAUVOTĀJS

9111  01                MĀJKALPOTĀJS

9112  01                APKOPĒJS

9112  02                TĪRĪTĀJS (roku darbs)

9112  03                Viesnīcas ISTABENIS

9112  04                ISTABENIS

9112  05                Tūrisma mītnes ISTABENIS

9112  06                Sabiedrisko tualešu APKOPĒJS

9121  01                Veļas MAZGĀTĀJS

9121  02                Veļas GLUDINĀTĀJS

9121  03                Veļas PĀRZINIS

9121  04                TĪRĪTĀJS (ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu jomā)

9122  01                Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS

9122  02                Automobiļu MAZGĀTĀJS

9123  01                Logu/ vitrīnu stiklu MAZGĀTĀJS

9129  01                Trauku MAZGĀTĀJS

9129  02                MAZGĀTĀJS (roku darbs)

9129  03                TĪRĪTĀJS

9211  01                Saimniecības STRĀDNIEKS

9211  02                Sezonas lauksaimniecības STRĀDNIEKS

 9212  01               ZIRGKOPĒJS

9212  02                LOPKOPĒJS

9212  03                SLAUCĒJS

9213  01                Lauksaimniecības/ fermas STRĀDNIEKS

9213  02                Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS

9214  01                Dārzniecības STRĀDNIEKS

9214  02                Siltumnīcas STRĀDNIEKS

9214  03                Labiekārtošanas STRĀDNIEKS

9215  01                Mežsaimniecības STRĀDNIEKS

9216  01                Zivsaimniecības STRĀDNIEKS

9216  02                Akvakultūras STRĀDNIEKS

9216  03                Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejniecības STRĀDNIEKS

9216  04                Zivju apstrādes iekārtu STRĀDNIEKS

9311  01                Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS

9312  01                Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS

9312  02                Dzelzceļa STRĀDNIEKS

9312  03                APGAITNIEKS

9312  04                Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS

9312  05                Ceļa marķējumu KRĀSOTĀJS

9312  06                ASFALTĒTĀJS

9312  07                Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS

9312  08                Trases STRĀDNIEKS

9313  01                BūvSTRĀDNIEKS

9313  02                RemontSTRĀDNIEKS

9321  01                IESAIŅOTĀJS (roku darbs)

9321  02                KOMPLEKTĒTĀJS IESAIŅOTĀJS

9321  03                KOMPLEKTĒTĀJS

9321  04                Šprotu PAKOTĀJS (roku darbs)

9329  01                ŠĶIROTĀJS (roku darbs)

9329  02                MONTĒTĀJS (roku darbs)

9329  03                Izejvielu SAGATAVOTĀJS

9329  04                Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)

9329  05                Spoļu ATTINĒJS (roku darbs)

9329  06                Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)

9329  07                Iespieddarbu pēcapstrādes STRĀDNIEKS (roku darbs)

9329  08                Ceha STRĀDNIEKS

9329  09                PalīgSTRĀDNIEKS

9329  10                Izstrādājumu MARĶĒTĀJS

9329  11                Naftas produktu LĒJĒJS

9329  12                Naftas produktu PIEŅĒMĒJS

9329  13                Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS

9329  14                SPOLĒTĀJS (roku darbs)

9329  15                Elektroiekārtu izolācijas SAGATAVOTĀJS

9329  16                Trikotāžas izstrādājumu FORMĒTĀJS

9329  17                Paraugu ŅĒMĒJS

9329  18                Kasetņu uzpildes pakalpojumu DARBINIEKS

9329  19                Dokumentu KĀRTOTĀJS

 9331  01               VeloRIKŠA

9332  01                KUČIERIS

9333  01                KRĀVĒJS (roku darbs)

9333  02                STROPĒTĀJS

9333  03                REKVIZITORS

9333  04                Skatuves STRĀDNIEKS

9333  05                Transporta STRĀDNIEKS

9333  06                Noliktavas STRĀDNIEKS

9333  07                SIGNALIZĒTĀJS

9333  08                Tehniskais STRĀDNIEKS

9333  09                RATIŅSTŪMĒJS (lielveikalos)

9334  01                Preču IZVIETOTĀJS

9334  02                Tirdzniecības zāles DARBINIEKS

9411  01                Ātrās ēdināšanas STRĀDNIEKS

9412  01                PAVĀRA PALĪGS

9412  02                Virtuves DARBINIEKS

9412  03                Zivju VĒRĒJS (roku darbs)

9412  04                Zivju RETINĀTĀJS (roku darbs)

9510  01                Apavu TĪRĪTĀJS

9510  02                Plakātu LĪMĒTĀJS

9510  03                Automašīnu logu MAZGĀTĀJS

9520  01                Laikrakstu PĀRDEVĒJS

9520  02                Preču IZNĒSĀTĀJS

9520  03                KOLPORTIERIS

9520  04                Teātra programmu PĀRDEVĒJS

9611  01                Atkritumu SAVĀCĒJS

9611  02                Izgāztuves DEŽURANTS

9612  01                Atkritumu ŠĶIROTĀJS

9612  02                Otrreizējo izejvielu ŠĶIROTĀJS

9613  01                SĒTNIEKS

9613  02                Ielu SLAUCĪTĀJS

9613  03                Dzīvnieku ĶĒRĀJS

9613  04                Sezonas STRĀDNIEKS

9621  01                KURJERS

9621  02                Preču PIEGĀDĀTĀJS

9622  01                Gadījuma darbu STRĀDNIEKS

9623  01                Naudas automātu kontrolKASIERIS

9623  02                Uzskaites rādījumu REĢISTRĒTĀJS

9623  03                Dzērienu un pārtikas automātu APKALPOTĀJS

9624  01                Malkas SAGĀDĀTĀJS

9624  02                Ūdens SAGĀDĀTĀJS

9629  01                ŠVEICARS

9629  02                Biļešu KONTROLIERIS

9629  03                GARDEROBISTS

9629  04                Ēkas UZRAUGS

9629  05                Ēkas DEŽURANTS

9629  06                Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu UZRAUGS

9629  07                Ēkas un teritorijas DEŽURANTS

9629  09                GARDEROBISTS (apstrādes rūpniecības jomā)

9629  10                Teritorijas DEŽURANTS

9629  11                Autostāvvietas DEŽURANTS

9629  12                Atrakciju iekārtas UZRAUGS