Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Ārvalstu komersanta filiāle

 

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikums
 • Komersanta attiecīgās valsts reģistrācijas apliecība, vai šāda dokumenta notariāli apliecināta kopija (ja komersanta atrašanās vietas valsts likums nosaka komersanta ierakstīšanu reģistrā)
 • Atļauja dibināt filiāli (ja attiecīgās ārvalsts tiesību normās noteikta šādas atļaujas nepieciešamība)
 • Ārvalsts komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai tiem pielīdzināma dokumenta notariāli apliecināta kopija
 • Personas pilnvara pārstāvēt ārvalsts komersantu visās ar filiāli saistītajās darbībās, t.sk. šā pilnvarojuma apjomu
 • Maksājumu apliecinošs dokuments (kvīts, tās kopija, bankas apstiprināts internetbankas maksājums, vai aizpildīts paziņojums) par UR par valsts nodevas apmaksu
 • Maksājumu apliecinošs dokuments (kvīts, tās kopija, bankas apstiprināts internetbankas maksājums, vai aizpildīts paziņojums) par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai

*Ārvalsts komersanta filiālei visiem komercreģistra iestādē iesniedzamajiem dokumentiem ir jāpievieno to notariāli apliecināts tulkojumu latviešu valodā.

Nodevu apmēri un izskatīšanas termiņi (gan Latvijas, gan ārvalstu komersantam)

 • Valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 28.46 EUR / 3 darba dienas
 • Trīskārša valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 85.38 EUR / 1 darba diena
 • Publikācija "Latvijas Vēstnesī": 18.50 EUR