Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Uzņēmumam ir jāatbilst šādām Komerclikuma prasībām:

 • Sabiedrības dibinātāji ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci
 • Sabiedrības dalībnieki ir fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci
 • Sabiedrības valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir sabiedrības dalībnieki
 • Katrs sabiedrības dalībnieks ir tikai vienas mazkapitāla sabiedrības dalībnieks
 • Mazkapitāla SIA katru gadu veido obligāto rezervi, izdarot atskaitījumus vismaz 25 procentu apmērā no pārskata gada tīrās peļņas. Obligāto rezervi, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, var izmantot:
  • Pamatkapitāla palielināšanai
  • Pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no iepriekšējā pārskata gada peļņas
  • Iepriekšējā pārskata gada zaudējumu segšanai, ja tie nav segti no pārskata gada peļņas
 • Mazkapitāla SIA tie ir gandrīz identiski pilnkapitāla SIA. Atšķirība ir iesniedzamajā dokumentā, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu. Šajā gadījumā tas var būt gan dibinātāju apliecinājums, gan bankas izziņa.

Nodevu apmēri un izskatīšanas termiņi

Mazkapitāla SIA reģistrācijai ir noteikti samazināti nodevu apmēri.

 • Valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 21.34 EUR / 3 darba dienas
 • Trīskārša valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 64.02 EUR / 1 darba diena
 • Valsts nodeva par paraksta apliecināšanu UR: ~4 EUR (ja vienlaikus apliecināšanai tiek pieteikti 3 un vairāk paraksti vienā reģistrācijas lietā, par katra paraksta apliecināšanu valsts nodeva ir ~3 EUR.
 • Publikācija "Latvijas Vēstnesī": 14.23 EUR