Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

 

SIA dalībnieki (dibinātāji) var būt:

 • Fiziskās, juridiskās personas;
 • Latvijas rezidenti un nerezidenti;
 • Minimālais dalībnieku skaits: 1 persona.

SIA valdē var būt:

 • Fiziskās personas;
 • Latvijas rezidenti un nerezidenti;
 • Minimālais dalībnieku skaits: 1 persona.

Dibinot SIA, minimālā pamatkapitāla summa ir 2800 EUR un vismaz puse ir jāapmaksā skaidrā naudā. Uzņēmumu reģistrā (UR) jāapmaksā vismaz puse pamatkapitāla, pārējā daļa jāapmaksā viena gada laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta UR.
Pamatkapitālu var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu.

Iesniedzamie dokumenti

 • Pieteikuma veidlapa
 • Dibināšanas līgums (ja SIA dibinātājs ir viena persona > lēmums par dibināšanu)
 • Statūti
 • Izziņa no bankas par pagaidu konta atvēršanu un pamatkapitāla iemaksu
 • Dalībnieku reģistra nodalījums,kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai arī parakstu uz dalībnieku reģistra nodalījuma apliecina notariāli.
 • Dalībnieku reģistra nodalījums
 • Padomes locekļu piekrišana (ja padome ir paredzēta)
 • Valdes locekļu piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu ( paraksti jāapliecina notariāli)
 • Valdes paziņojums par juridisko adresi
 • Nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana komersanta juridiskās adreses reģistrācijai
 • Maksājumu apliecinošs dokuments (kvīts, tās kopija, bankas apstiprināts internetbankas maksājums, vai aizpildīts paziņojums) par UR par valsts nodevas apmaksu
 • Maksājumu apliecinošs dokuments (kvīts, tās kopija, bankas apstiprināts internetbankas maksājums, vai aizpildīts paziņojums) par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"

Nodevu apmēri un izskatīšanas termiņi

 • Valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 142.29 EUR / 3 darba dienas
 • Trīskārša valsts nodeva / dokumentu izskatīšanas termiņš: 426.87 EUR) / 1 darba diena
 • Valsts nodeva par paraksta apliecināšanu UR: ~4 EUR (ja vienlaikus apliecināšanai tiek pieteikti 3 un vairāk Paraksti vienā reģistrācijas lietā, par katra paraksta apliecināšanu valsts nodeva ir ~3 EUR)

Publikācija "Latvijas Vēstnesī": ~27.03 EUR