Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Vīzas un darba atļaujas

Īstermiņa ieceļošana un uzturēšanās saistībā ar nodarbinātību

Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar īstermiņa vai neregulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam jāsaņem vīza vai termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja. Šis noteikums attiecas arī uz ārzemniekiem, kuriem nav nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijas Republikā.
Ja ārzemnieka nodarbinātība ir saistīta ar regulāru uzturēšanos Latvijas Republikā, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā, ārzemniekam jāsaņem termiņuzturēšanās atļauja un darba atļauja.
Vīza ar darba atļauju:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde izsniedz darba atļauju atbilstoši vīzas derīguma termiņam (pieprasot vīzu, nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināts ielūgums.
Vīzas saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Derīgs ceļošanas dokuments;
  • Aizpildīta un parakstīta vīzas anketa;
  • Fotogrāfija;
  • Dokumenti, kas apliecina, ka ārzemniekam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi;
  • Dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārzemniekam ir veselības apdrošināšanas polise;
  • Dokumenti, kas pamato ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un vietu. Uzturēšanās vietu un mērķi ārzemniekam nav jāpamato, ja viņam ir Pārvaldē apstiprināts ielūgums (ielūgums derīgs 6 mēnešus no apstiprināšanas datuma) vai uzaicinājums;
  • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.