Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Biznesa atbalsta pakalpojumi

  • Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai
  • Operatīvās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķini
  • Administratīvie pakalpojumi
  • Darbinieku algas
  • Personāla lietvedība