Tālrunis: +371 26320041
E-pasts: info@fiin.lv

Pakalpojumu apmēra novērtēšana

Ikmēneša pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli, tās ir atkarīgas no, darījumu sarežģītības pakāpes, izejošo un ienākošo dokumentu skaita, darbinieku skaita, kā arī pieprasīto pakalpojumu apjoma.

ALGAS

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

    Grāmatvedības uzskaite (aptuvenais darījumu skaits)

  • Maksājumu uzdevumu sagatavošana (aptuvenais darījumu skaits mēnesī)

  • Grāmatvedības pakalpojumi (nepieciešamo lūgums atzīmēt)

CITI PAKALPOJUMI